Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Telegramma

Metode liek dalībniekiem koncentrēties uz mācību nozīmīgākajiem notikumiem.

Saites ar tēmu

Saites ar tēmu ir interesanta metode, lai savstarpēji iepazītos. Vadītājs iegūst informāciju par dalībnieku motivāciju, vajadzībām un interesēm. Dalībnieki pietuvinās mācību tēmai un sāk tajā iedziļināties.