Metodes.lv
 • Latviešu valoda
 • English

Domāšanas cepures

Metode pievērš uzmanību problēmas risināšanu veicinošām attieksmēm un nodrošina, ka diskusijas dalībnieki nekonkurē savā starpā bet domā līdzīgā virzienā.

<24 cilv.

30 – 120 min.

Uzskates materiāls ar domāšanas cepuru iezīmēm (plakāts, prezentācijas slaids, ilustrācija uz papīra tāfeles…)

Apraksts

Metode ir adaptēta no Edvarda de Bono (Edward de Bono) “Six thinking hats”.

Pirms diskusijas uzsākšanas dalībniekus iepazīstina ar cepurēm un to nozīmi. Seko diskusija par izvirzīto jautājumu. Ja kādā brīdī diskusijas vadītājs jūt, ka process sāk iestrēgt, piemēram, dalībnieki ir pārmērīgi kritiski vai negatīvi, vai ir pārāk pašapmierināti ar panākto risinājumu, viņš uzdot cilvēkiem pievērsties jautājumam ar attiecīgo “domāšanas cepuri”, piemēram, dzelteno cepuri, lai pievērstu uzmanību iespējām vai zaļo krāsu, lai pievērstu uzmanību alternatīviem risinājumiem.

Septiņas domāšanas cepures

Domāšanas cepures
Lejupielādēt attēlu (pdf)

Zilā cepure: vērsta uz vadīšanu

Rīcības, kas atspoguļo šo lomu:

 • stāvēt pāri procesam – koordinēt, nezaudēt pārskatu un virzību;
 • novērtēt situāciju: izpētīt situāciju; iegūt pilnīgu informāciju; noskaidrot / precizēt uzdevumu;
 • kontrolēt laiku;
 • nodrošināt, lai visi iesaistās diskusijā;
 • sakārtot un apkopot informāciju;
 • izvērtēt, kas sekmēts un kas vēl darāms;
 • pieņemt lēmumus.

Baltā cepure: vērsta uz faktiem un informāciju

Rīcības, kas atspoguļo šo lomu:

 • sniegt informāciju; izteikt priekšlikumus un viedokļus; dalīties pieredzē; minēt piemērus;
 • izzināt citu viedokļus, uzdot jautājumus; no jauna pievērsties kādai problēmai;
 • ielikt informāciju “lielajā bildē”, saskatīt kopsakarības;
 • precizēt, ko zina un ko nezina par problēmu.

Melnā cepure: vērsta uz konstruktīvu kritiku

Rīcības, kas atspoguļo šo lomu:

 • analizēt šķēršļus un riskus;
 • sniegt atgriezenisko saiti;
 • nepieļaut “iemīlēšanos” kādā idejā;
 • meklēt iemeslus, kāpēc kādas idejas īstenošana varētu neizdoties; saskatīt blaknes;
 • izvairīties no konformisma (viedokļu vienprātības).

Sarkanā cepure: vērsta uz jūtām un emocijām

Rīcības, kas atspoguļo šo lomu:

 • ieklausīties sevī un dalīties ar savām izjūtām;
 • pievērst uzmanību šaubām, kas vēl pastāv;
 • apsvērt ierosinātā risinājuma sekas emocionālajā līmenī;
 • iedrošināt citus izteikt savas jūtas un atbalstīt viņus to darot.

Zaļā cepure: vērsta uz alternatīvām

Rīcības, kas atspoguļo šo lomu:

 • meklēt citus problēmas cēloņus;
 • meklēt otro labāko risinājumu; meklēt alternatīvas; meklēt netradicionālus risinājumus;
 • atrast laiku un iespējas ideju ģenerēšanai;
 • pilnveidot esošo, nepieļaut stagnāciju.

Dzeltenā cepure: vērsta uz iespējām

Rīcības, kas atspoguļo šo lomu:

 • pievērst uzmanību tam, kas veicina sasniegt mērķi, nevis tam, kas to kavē;
 • meklēt iespējas, nevis risināt problēmas;
 • saskatīt sliktas idejas pozitīvos aspektus;
 • uzdrīkstēties.

Pelēkā cepure: negatīva rīcība

Pelēkā cepure nav daļa no Edvarda de Bono oriģinālajām domāšanas cepurēm. Bet tās iekļaušana palīdzēs pievērst uzmanību traucējošām rīcībām grupā, kuras jāpārvar, lai varētu sekmēt rezultātu.

Rīcības, kas atspoguļo šo lomu:

 • rīkoties neiecietīgi vai agresīvi; nostādīt savu statusu virs uzdevuma un komandas interesēm;
 • kavēt virzību, piemēram, novērsties no uzdevuma, uzsvērt mazsvarīgas problēmas, aizspriedumaini noraidīt priekšlikumus;
 • dominēt, piemēram, strīdēties par labākām idejām, nepārtraukti runāt, cīnīties par vadību;
 • meklēt ievērību, piemēram, mēģināt iegūt citu simpātijas, izteikt ekstrēmas idejas, būt klaunam;
 • būt pasīvam; izvairīties.

Piezīmes

Ir dažādi šķēršļi, kas kavē veiksmīgu diskusija gaitu: Cilvēki ieņem vienu lomu un negrib to pamest, piemēram “mūžīgais kritiķis”; cilvēki ir noskaņoti viens pret otru un meklē otra teiktajā punktus, kuriem piesieties; pēc kādas idejas izvirzīšanas, iestājas pašapmierinātība un cilvēki neturpina domāt par alternatīviem risinājumiem. Atkarībā no tā, kā izmanto metodi “Domāšanas cepures”, tā dod iespēju problēmu apskatīt no dažādiem viedokļiem, vai arī visus dalībniekus “iesēdināt vienā laivā”, šādi piespiežot cilvēkus pārkāpt savas ierastās lomas un kopīgi domāt vienā virzienā, tai pat laikā izvairoties no drauda, iestrēgt konformismā.

Variācijas

“Domāšanas cepures” var izmantot diskusijas strukturēšanai. Piemēram, var sākt ar balto cepuri, lai iegūtu pilnīgu informāciju par apspriežamo jautājumu; turpina ar sarkano cepuri, lai izzinātu, kādas ir katra dalībnieka jūtas par problēmu; seko zaļā cepure, lai meklētu iespējamos risinājumus…

Vēl var katram dalībniekam piešķirt vienu no cepurēm, šādi nodrošinot, ka visas lomas ir pārstāvētas diskusijā. Dalībniekus jāmudina nedomāt tikai ar savu krāsu bet veidot normālu diskusiju, tai pat laikā, sekot līdzi, kad viņa/viņas krāsa varētu būt noderīga auglīgam diskusijas turpinājumam.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0