Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Kartīšu tehnika

Šī ir daudzpusīgi izmantojama metode, kuru var pielietot jebkurā situācijā, kad grib iegūt un apkopot dalībnieku viedokļus, vēlmes, idejas vai priekšlikumus.

< 24 cilv.

20 – 45 min.

Krāsainas A5 lieluma kartona kartītes vai tiešsaistes digitālā tāfele, kā piemēram, Miro.

Apraksts

Skaidri noformulē tēmu vai jautājumu.

Izdala katram dalībniekam (katrai grupai) 3-5 kartona kartītes, uz kurām dalībnieki atslēgvārdu veidā uzraksta savas atbildes vai uzskatus (uz katras kartītes tikai vienu atbildi). Ja uzdevumu veic grupās, visi grupā vienojas par atbildēm, kuras rakstīs uz kartītēm. Atkarībā no dalībnieku / grupu skaita, iespējamo atbilžu skaitu izvēlas robežās no 3–5. Vēlams, lai kopējais atbilžu skaits nepārsniegtu 30.

Vadītājs savāc kartītes ar atbildēm un, izkārtojot tematiskās grupās, saliek tās pie sienas. Katrai tematiskajai grupai pieraksta virsrakstu. Kopīgi ar dalībniekiem izvērtējot rezultātus, atbildes var pārvietot citās tematiskajās grupās, papildināt, izveidot jaunas tematiskās grupas, salikt secībā pēc nozīmīguma.

Iegūtā informācija var noderēt tālākām diskusijām, turpmākā procesa strukturēšanai vai arī tālākam darbam grupās.

Kartīšu tehnika

Piezīmes

“Kartīšu tehnika” ir daudzpusīgi izmantojama metode, kuru var pielietot jebkurā situācijā, kad grib iegūt un apkopot dalībnieku viedokļus, vēlmes, idejas vai priekšlikumus. “Kartīšu tehnikas” priekšrocības: tā visus dalībniekus iesaista procesā un ļoti uzskatāmā veidā strukturē rezultātus, kurus var jebkurā brīdī papildināt. Metode ir plaši izplatīta vāciski runājošās valstīs, kur to dēvē par Metaplan.

Lai dalībnieki arī no lielāka attāluma varētu salasīt atbildes, atslēgvārdus jāraksta ar lieliem burtiem (ar flomāsteriem). Atbilžu piestiprināšanai pie sienas / tāfeles var izmantot vāju papīra līmlenti vai līmmasu (līpoša plastilīna veida viela, ko var iegādāties kancelejas preču veikalos), kuru var viegli noņemt no sienas. Līmlapiņas būtu ērts risinājums, bet tās ir diemžēl pārāk mazas, lai uzrakstīto varētu salasīt no attāluma. Piemērots kartīšu lielums ir 10×15 cm. Izmantojot dažādas krāsas, formas un izmērus, var tālāk palielināt šīs metodes pielietošanas iespējas.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0