Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Vairogi (ziedlapiņas)

Šī metode palīdz atrast vienojošas vērtības un veicina piederības sajūtu starp komandas biedriem.

< 32 cilv.

15 – 20 min.

Katrai grupai A1 papīra loksni, uz kuras uzzīmētas vairoga aprises (vēlams izgriezt, lai izveidojas īsts vairogs); flomāsteri

Apraksts

1. Vairogu sadala 3 laukumos (augšējais aizņem 1/3 no vairoga, nodala to ar horizontālu svītru, no kuras līdz vairoga apakšai novelk perpendikulāru svītru, kas atlikušo vairogu sadala 2 daļās):

  • Augšējā laukumā komanda ieraksta moto, kas raksturo komandas darbību; var uzzīmēt arī logo.
  • Kreisajā pusē ieraksta vērtības, kas vieno komandas locekļus.
  • Labajā pusē ieraksta mērķus, uz kuriem komanda tiecas.

2.Katra komanda prezentē savu vairogu.

3. Uzdevuma turpinājumā vai aicināt radīt vienu kopīgu vairogu, kurā atspoguļojas visu komandu vērtības un mērķi.

Piezīmes

Uzdevuma saturu var variēt, piemēram, var uzdot komandām domāt par sava veikala vērtībām un mērķiem, par savu nodaļu, par «vienkāršību», «uzņēmību», «aizrautību» vai kādu citu tēmu. Arī iedalījumu saturu var pielāgot, piemēram, kreisajā laukumā ieraksta, ko grib panākt, bet labajā laukumā, kā to panāks.

Variācijas

Vairoga vietā var sagatavot puķes zīmējumu (puķes viducis un četras vai piecas ziedlapiņas). Grupas locekļi intervē savus partnerus un atslēgvārdu veidā pieraksta attiecīgā ziedlapiņā par šo cilvēku iegūto informāciju. Puķes kodolā ieraksta grupai kopīgas īpašības vai grupas nosaukumu.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0