Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Domu karte

Ar šo metodi var gan apkopot informāciju, gan uzskatāmā veidā izvietot savas idejas/domas uz papīra.

Ja metodi izmanto grupās: A1 papīra loksnes, krāsaini flomāsteri

Apraksts

Baltas papīra loksnes centrā ieraksta tēmu un apvelk ap to apli. Ar atzariem tēmu savieno ar apakštēmām. Šiem atzariem piezīmē zariņus, pie kuriem pieraksta atslēgvārdus, kuri saistās ar apakštēmu. Arī šīs saites var tālāk sazarot.

Atslēgvārdus var papildināt ar simboliem un nelieliem zīmējumiem, var izmantot dažādas krāsas, var variēt burtu lielumu, domas sasaistīt ar bultām u.c.

Domu kartes piemērs
Piemērs ir ņemts no vietnes live-the-solution. com, kas vairs nav aktīva.

Domu kartes palīdz strukturēt domu gājienus: sāk ar vispārīgo (tēmu), pāriet uz konkrētāko (apakštēmas) un tikai tad iedziļinās detaļās (zariņi). Domu kartē var pārvietoties no vienas tēmas uz otru, šādi nepazaudējot nevienu domu/ideju.

Metodes efektivitāte balstās uz to, ka tā maksimāli izmanto mūsu smadzeņu potenciālu: tā balstās uz asociatīvo domāšanu (pēc līdzīga principa tiek saglabāta informācija mūsu ilgtermiņa atmiņā) un tā aktīvi iesaista kreisajai un labajai smadzeņu puslodei raksturīgās funkcijas.

Metodi var izmantot darbam grupās vai kā vizualizēšanas līdzekli prezentācijai. Domu kartes ir arī efektīvs mācīšanās līdzeklis, piemēram, grāmatu konspektēšanai un piezīmju rakstīšanai, kā arī tās ir labs plānošanas palīgs.

Sākumā šīs metodes pielietošana var likties neērta un sarežģīta. Ar treniņu un laiku radīsies individuāls “domu kartes” veidošanas stils, kurš ļauj pilnībā izmantot tās daudzās priekšrocības.

Resursi

Ir pieejamas dažādas tiešsaistes aplikāciju domu karšu veidošanai, kas paver interesantas iespējas attālinātai mācīšanai, kurā dalībnieki strādā kopīgā domu kartē. Vairums pieejamo risinājumu ir par maksu. bet ja atrodat kādu brīvu risinājumu, vēlams izpētīt datu privātumu un pārbaudīt, vai pastāv iespēja eksportēt tur radīto saturu.

Individuālām domu kartēm iesaku izmantot domu karšu aplikāciju. Tās nodrošina atraktīvu noformējumu, neierobežotu darba virsmu, saišu ievietošanas iespēju, ērtu informācijas pārkārtošanu, satura eksportēšanu dažādos formātos. Arī šajā kategorijā diemžēl nevaru ieteikt labu brīvu risinājumu. Jau daudzus gadus pastāv Freemind un tai radniecīgas atvērtā koda programmas, kā piemēram Freeplane. Tām ir laba funkcionalitāte, bet to lietošanas ērtums un domu kartes vizuālie aspekti atpaliek no maksas programmām. Divas maksas opcijas, kuras varu rekomendēt, ir Simplemind, kas ir salīdzinoši lēta programma (un nebūs jāveic atkārtoti maksājumi), kā arī XMind, kas pēdējos gadus ir bijis mana noklusējuma programma, kurā radīt domu kartes. Tā ir jaudīga, tai pat laikā to ir viegli lietot, radītās domu kartes ir vizuāli atraktīvas un aplikācija ir pieejama visām platformām, tai skaitā, Linux.

Domu kartes piemērus var apskatīt Google attēlu meklēšanas rezultātos:

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0