Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Vārdu iegaumēšana

Jautrā veidā un īsā laikā iemācās visu dalībnieku vārdus.

< 20 cilv.

25 – 30 min.

Apraksts

Pirmais dalībnieks pasaka vienu īpašības vārdu un savu vārdu. Īpašības vārda pirmajam burtam jābūt vienādam ar vārda pirmo burtu, piemēram, jocīgais Jānis. Nākamais dalībnieks atkārto iepriekš teikto vārdu / īpašību un pasaka savu īpašību un vārdu, piemēram, ašais Ansis, mierīgā Māra utt.

Piezīmes

Vadītājam jāmudina dalībniekus “pēc padarītā darba” nenorobežoties, bet palīdzēt citiem grupas locekļiem.

Variācijas

Īpašības vārdu vietā var lietot vietas, uz kurām grib ceļot, vai priekšmetus, kuri patīk, piemēram, Jānis – Jaunzēlande vai Jānis – jogurts.

Uzdevumu var veikt arī ar kustībām: “Es esmu Jānis un es daru tā: (pieceļas kājās, žāvājas, palecas…).”

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0