Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Viedokļi

Metodes mērķis ir paskatīties uz kādu problēmu no dažādiem viedokļiem.

30 min.

A1 papīra loksnes vai līmlapiņas un rakstāmie

Apraksts

Metode ļauj gūt pārskatu par dažādiem problēmas cēloņiem un tās daudzveidīgajām izpausmēm. Rūpīga problēmas analīze ir pamats piemērota risinājuma meklēšanai!

  • Pirmajā posmā apskata problēmas izpausmi no visu iesaistīto (skarto) pušu viedokļiem, piemēram, vadītājs, darbinieki, klienti, īpašnieki. Var izveidot 4-6 cilvēku grupas un katrai grupai uzdot atbildību par vienu skarto pusi. Izpausmes uzraksta uz A1 papīra loksnes vai līmlapiņām.
  • Otrajā posmā apskata dažādos līmeņus, kuros problēma izpaužas, piemēram, finansiāli, sociāli, ekoloģiski, estētiski. Arī šim posmam var sarīkot grupu darbu.

Piemērs

Ir grūti būt atvērtam un pieejamam klientiem un kolēģiem, jo tas prasa daudz laika.

1. Kā problēma izpaužas iesaistītām pusēm?

PārdevējsTā kā ir daudz tekošo darbu, negribas uzņemties jaunus pienākumus; reizēm gribētos vairāk citu kolēģu atvērtību un atbalstu; Apmierināt klientu vajadzības var būt laikietilpīgi; cieš citi apmeklētāji, kas stāv rindā vai meklē palīdzību.
Veikala vadītājsGrib, lai kolektīvā valda laba gaisotne, bet ir arī spiediens sasniegt finansiālos mērķus;
organizē darbiniekiem saliedēšanas pasākumus; ja ir neapmierināti darbinieki, cieš veikala darbība; ja ir neapmierināti klienti, cieš veikala slava.
Īpašnieki...
Apmeklētājs...

2. Kā problēma izpaužas dažādos līmeņus?

Sociāli (cilvēku attiecības)Ja nav laika, cieš savstarpējās attiecības; rodas pārpratumi un konflikti; ja ir atvērtība, ir «siltāka» un patīkama darba vide.
FinansiāliPārāk daudz laika veltot citiem, var ciest mūsu tieši pienākumi, un var rasties stress; ja klients ir apmierināts, viņš labprāt atgriezīsies veikalā.
......
......

3. Pārdomā, kādas ir būtiskākās problēmas izpausmes, un meklē rīcības situācijas uzlabošanai.

Tā kā problēmas izpausmes mēdz būt kompleksas, reti kad būs iespējams piemeklēt vienu ideju, kas visu atrisina. Tā vietā jādomā par dažādām aktivitātēm, ar kuru palīdzību var uzlabot esošo situāciju.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0