Metodes.lv
 • Latviešu valoda
 • English

Smadzeņu vētra

Ieteikumi veiksmīgai ideju ģenerēšanai.

< 24 cilv.

30 min.

A1 papīrs un flomāsteri, vai līmlapiņas un rakstāmie

Apraksts

Dalībniekus iepazīstina ar smadzeņu vētras noteikumiem, lai nodrošinātu radošu gaisotni, kurā dalībnieki jūtas brīvi izteikt savas idejas.

Smadzeņu vētras principi

 1. Mūsu mērķis ir iegūt pēc iespējas vairāk ideju, lai būtu plašāka izvēle atlasot labāko risinājumu.
 2. Mēs neņemam vērā ārējus šķēršļus (naudas vai zināšanu trūkumu, iedzīvotāju apātiju u.tml), lai nenoslāpētu mūsu iztēli un radošumu.
 3. Mēs nekomentējam izteiktās idejas un nekādā gadījumā tās nekritizējam, jo tas bremzēs brīvu ideju plūsmu.
 4. Smadzeņu vētra ir komandas veikums, tāpēc idejām nav autortiesību. Ir pat vēlams, ka tās papildinām, mainām un attīstām, lai tās taptu par tramplīnu jaunu ideju ģenerēšanai.
 5. Meklējam jaunas un netradicionālas idejas, jo nav jēgas atkārtot to, ko jau darām vai zinām.
 6. Meklējam konkrētus risinājumus; vispārīgu apņemšanās vietā (“uzlabot komunikāciju”) piemeklējam konkrētas rīcības, kā tās ieviest dzīvē (“vienoties par savstarpējās komunikācijas principiem”.

Visi dalībnieki pārmaiņus izsaka savas idejas, kuras tiek pierakstītas uz lielām papīra loksnēm (vadītājam var būt lietderīgi izraudzīties sev palīgu). Svarīgi ir, lai process notiktu raiti. Tāpēc vadītājs nedrīkst pieļaut, ka cilvēki izsakās pārāk plaši vai sāk diskutēt par atsevišķām idejām.

Piezīmes

Lai smadzeņu vētra būtu efektīva, ir nepieciešama skaidra izpratne par problēmu un tieši kam tiek meklēts risinājumus. Metode attaisnos sevi tikai tad, ja grupā valda konstruktīva gaisotne, kurā dalībnieki gatavi aktīvi domāt līdzi un izteikt savas idejas. Realitāte diemžēl ir tāda, ka smadzeņu vētras reti noved pie inovatīviem risinājumiem. Parasti aktīvi iesaistās tikai neliels cilvēku loks, kurš dominē procesu, kamēr vairums dalībnieki ir pasīvi un neuzņemas līdzatbildību par rezultātu. Ir vērts apsvērt iespēju izmantot rakstveida metodes, kā piemēram, “Jautājuma aplis” vai “6.3.5.”, kuras nodrošina visu grupas locekļu iesaistīšanos procesā.

Ko darīt, ja…

 • …dalībniekiem ir grūtības nedomāt par reāliem šķēršļiem? Mainīt spēles noteikumus, piemēram, “Mums ir pieejami 100.000 eiro, ko mēs darīsim ar šo naudu?”
 • …daudzas izteiktās idejas ir pārāk plašas un netveramas, piemēram, “uzlabot iedzīvotāju labklājības līmeni”? Atkārtot “smadzeņu vētru” un likt dalībniekiem atbildēt uz jautājumu, kā to panākt.
 • …dalībnieki sāk analizēt izvirzītas idejas? Uzsvērt, ka pēc smadzeņu vētras sekos izvērtēšanas posms, kas veltīts rūpīgai ideju izvērtēšanai.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0