Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

No idejas līdz darbības plānam

Jautājumu virkne, ar kuru palīdzību atlasīt un izvērtēt idejas.

-.

30 -60 min.

Apraksts

Jautājumi ideju izvērtēšanai

Sekojošie jautājumi var kalpot kā vadlīnija ideju atlasīšanai, to ietekmes izvērtēšanai un to ieviešanai.

  1. Kuras no izvirzītajām idejām varam īstenot ar paša spēkiem vai sadarbībā ar citiem? (Nav jēgas tērēt laiku idejām, kuru ieviešana ir citu cilvēku kompetencē).
  2. Kuras no atlasītājām idejām jāīsteno nekavējoties? Kuras drīzumā? Kuras kaut kad?
  3. Kādas būs idejas ieviešanas pozitīvās un negatīvās sekas?
  4. Kurš varētu būt ieinteresēts atbalstīt idejas ieviešanu? No kuras puses gaidāma pretestība?
  5. Ar kādām problēmām un blaknēm varētu saskarties, ieviešot ideju?
  6. Kas ir pirmie soļi, lai virzītu tālāk idejas ieviešanu?
  7. Kāds būs mūsu rīcības plāns? Kas jādara? Kurš būs atbildīgais? Kad tas jāizdara?

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0