Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Iepazīšanās aplis

Visierastākā metode dalībnieku savstarpējai iepazīšanai.

< 24 cilv.

5 – 10 min.

Apraksts

Katrs dalībnieks pēc kārtas īsi pastāsta grupai par sevi, minot, piemēram, vārdu, organizāciju, ko pārstāv, un ar ko nodarbojas.

Piezīmes

Metodes vienkāršības dēl, šis ir ierastākais iepazīšanās veids grupās. Metodes trūkums: lielākā daļa izteiktās informācijas netiek uztverta, jo sākuma situācijā dalībnieki (bieži vien arī vadītājs) vēl ir pārāk nodarbināti ar savām pārdomām.

Nepieļaujiet, ka dalībnieki sāk pārāk sīki un izsmeļoši izteikties, jo tas noved pie nevienlīdzības grupā, var ievilcināt procesu un garlaikot. Vadošu jautājumu izvirzīšana palīdzēs nodrošināt procesa raitumu, piemēram, “Nosauciet 1 lietu, kuru gribat sekmēt šodienas sanāksmē” un “nosauciet 1 lietu, kuru nedrīkstam pieļaut šodienas sanāksmē”.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0