Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Magnēti

Ar šo fizisko aktivitāti pievērš uzmanību mijatkarībai un vadīšanas jautājumiem.

< 20 cilv.

15 min.

Apraksts

Dalībnieki sadalās pa pāriem. Vienam dalībniekam ir neredzams magnēts deguna galā, bet otram – plaukstā. Uzdevums: kustēties pa telpu tā, lai atstarpe starp abiem magnētiem nemainītos (apm. 10 cm). Tas cilvēks, kuram magnēts ir rokā, vada savu partneri: maina tempu, ved viņu pāri vai zem galdiem, pa apli, uz grīdas utt. Pēc 5 minūtēm mainās lomām.

Var sekot uzdevuma otrā daļa, kurā tiek magnetizēta visa grupa. Viens dalībnieks nostājās telpas vidū un sāk lēnām kustēties. Nākamais dalībnieks izvēlas kādu pirmā cilvēka ķermeņa daļu (piem., muguru, elkoni vai celi), novieto tur savu neredzamo magnētu un cenšas ieturēt 10 cm atstatumu; pārējie dalībnieki pēc kārtas iesaistās spēlē, novietojot savus magnētus pie cita dalībnieka ķermeņa (var izvēlēties jebkuru dalībnieku, kurš jau ir iesaistījies spēlē). Kad visi dalībnieki ir “magnetizēti”, vadītājs aicina palielināt atstarpi starp magnētiem līdz 1 metram. Pēc tam attālumu starp magnētiem turpina pakāpeniski palielināt līdz maksimāli iespējamam attālumam. Tagad attālumu pakāpeniski samazina tik tālu, kamēr dalībnieku deguni pielīp pie izraudzītajām ķermeņa daļām.

Pēc uzdevuma veikšanas pārrunā ar dalībniekiem, kā viņi jutās vadītāja un pakļautā lomās, kurā lomā jutās ērtāk, kādas ir priekšrocības un mīnusi katrai no lomām.

Piezīmes

Jāņem vērā dalībnieku sastāvs un grupas briedums, jo var gadīties, ka dalībnieki to uztvers kā pārāk bērnišķīgu; pie tam daudziem cilvēkiem fiziska saskarsme vai tuvība ar svešiem vai maz pazīstamiem cilvēkiem izraisa neērtības sajūtu. Ir svarīgi dalībniekus iepriekš iepazīstināt ar uzdevuma jēgu un mērķi.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0