Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

6.3.5.

Rakstveida “smadzeņu vētra” ar kuras palīdzību īsā laikā tiek ģenerēts liels ideju skaits, iesaistot visus dalībniekus procesā.

<24 cilv.

~ 45 min.

6.3.5. veidlapa un rakstāmais katram dalībniekam

Apraksts

Dalībniekus iepazīstina ar smadzeņu vētras likumiem, kuru mērķis ir nodrošināt procesa raitumu un gaisotni, kurā katrs var brīvi izteikt savas idejas.

  1. Mūsu mērķis ir iegūt pēc iespējas vairāk ideju, lai būtu plašāka izvēle atlasot labāko risinājumu.
  2. Mēs neņemam vērā ārējus šķēršļus (naudas vai zināšanu trūkumu, iedzīvotāju apātiju u.tml.), lai nenoslāpētu mūsu iztēli un radošumu.
  3. Mēs nekomentējam izteiktās idejas un nekādā gadījumā tās nekritizējam, jo tas bremzēs brīvu ideju plūsmu.
  4. Smadzeņu vētra ir komandas veikums, tāpēc idejām nav autortiesību. Ir pat vēlams, ka tās papildinām, mainām un attīstām, lai tās taptu par tramplīnu jaunu ideju ģenerēšanai.
  5. Meklējam jaunas un netradicionālas idejas, jo nav jēgas atkārtot to, ko jau darām vai zinām.
  6. Meklējam konkrētus risinājumus; vispārīgu apņemšanās vietā (“uzlabot komunikāciju”) piemeklējam konkrētas rīcības, kā tās ieviest dzīvē (“vienoties par savstarpējās komunikācijas principiem”.

Dalībniekus sadala sešu cilvēku grupās. Katrs dalībnieks saņem izdales materiālu “6.3.5” – 6 dalībnieki, 3 idejas, 5 minūtes. Individuāli katrs grupas loceklis ieraksta pirmajā rindā (1.1, 1.2, 1.3) trīs idejas. Pēc piecām minūtēm vadītājs dod signālu, un grupas locekļi savas lapiņas padod kaimiņam. Grupas locekļi izlasa kaimiņa uzrakstītās idejas un otrajā rindā ieraksta trīs jaunas idejas, vai arī papildina / attīsta jau uzrakstītās idejas. Pēc piecām minūtēm atkal mainās lapiņām…

Pēc tam katrs dalībnieks atlasa 5 labākās / interesantākās idejas un ar tām iepazīstina visu grupu. Pēdējā solī vadītājs aicina dalībniekus izteikt idejas, kuras viņiem likās interesantas, bet vēl netika izvirzītās.

Piezīmes

Vadītājam nevajadzētu pieļaut, ka dalībnieki bez viņa signāla sāk mainīties lapiņām, jo tas izraisīs stresu tiem grupas locekļiem, kas vēl nav uzrakstījuši trīs idejas. Vadītājam arī būtu jānorāda, ka nav tik būtiski, ja kāds nespēj izgudrot trīs idejas. Svarīgi ir radīt gaisotni, kurā katrs var bez spiediena iedziļināties problēmā un risinājumu meklēšanā.

Bieži vien ir lietderīgi, ka vadītājs vai kāds cits dalībnieks pēc pasākuma apkopo un sagrupē pilnīgi visas idejas.

Paraugs

Attēls: Seši - Trīs - Pieci

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0