Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Jautājumu aplis

Metode dod dalībniekiem iespēju aktīvi iesaistīties un dalīties ar savām zināšanām, kā arī palīdz iegūt informāciju par neskaidrībām un neatrisinātiem jautājumiem.

< 24 cilv.

30 min.

A4 papīrs un rakstāmie

Apraksts

Dalībniekus sadala grupās (ne vairāk par 6 cilvēkiem vienā grupā). Katrs dalībnieks uzraksta vienu ar mācību tēmu saistītu jautājumu uz papīra loksnes. Papīra loksnes pasniedz pa apli. Ja kāds dalībnieks zina atbildi kādam jautājumam, viņš to pieraksta. Nobeigumā jautājumi un atbildes tiek nolasīti un apspriesti lielajā grupā.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0