Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Būtiskākā vēlme

Metode palīdz dalībniekiem koncentrēties uz mācību tēmu un vadītājs uzzina grupas vēlmes un intereses.

< 20 cilv.

10 – 15 min.

Apraksts

Katrs dalībnieks individuāli dažas minūtes pārdomā, kas ir viņa intereses un vēlmes attiecībā uz mācībām (vai attiecībā uz kādu tēmu) un uzraksta tās uz papīra loksnes. Vadītājs akcentē, ka šīs ir personīgas piezīmes, kuras netiks ievāktas. Kad ir bijusi iespēja mierīgi pārdomāt uzdoto jautājumu, vadītājs palūdz katram dalībniekam izvēlēties vienu piezīmi un iepazīstināt ar to pārējo grupu. Šādā veidā katram dalībniekam tiek dota iespēja izteikt savu ar tēmu saistīto būtiskāko vēlmi.

Piezīmes

Dalībnieki var būt neizpratnē par to, ka jāraksta kaut kas, ko pēc tam pilnībā neapskata. Tāpēc vadītājam ir jānorāda uz metodes galveno mērķi: dot dalībniekiem iespēju pie sevis pārdomāt savas intereses un vēlmes; tas ir pamats dalībnieku aktīvai līdzdarbībai tālākajā mācību procesā, kā arī veicina dalībnieku līdzatbildību.

Variācijas

Dalībnieki uzraksta savas būtiskākās vēlmes uz kartona kartītēm. Kartītes ievāc, katrs dalībnieks izvelk vienu kartīti un nolasa to. Šādi process tiek atdzīvināts, un tiek nodrošināta anonimitāte.

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0