Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Māja, koks, suns

Jautrs uzdevums, kas dalībniekiem taustāmā un uzskatāmā veidā liek izjust izaicinājumus sadarbības procesā.

< 30 cilv.

15 min.

A4 papīrs, flomāsteri

Apraksts

Dalībniekus sadala pa pāriem. Katrs pāris saņem tukšu papīra loksni un vienu flomāsteru. Uzdevuma laikā nedrīkst sarunāties. Kopīgi turot flomāsteru, ir jāuzzīmē māju, koku, suni un jāparakstās. Parakstam var lietot kopīgu pseidonīmu (bet nedrīkst sarunāties!).

Ja dalībnieku skaits nedalās ar divi, vadītājs var piedalīties uzdevuma veikšanā vai arī izveidot vienu grupu no trim cilvēkiem.

Seko pārrunas par dalībnieku izjūtām uzdevuma veikšanas laikā. Jautājumi kopīgām pārrunām var būt: Vai viens cilvēks vadīja zīmēšanas gaitu, vai arī vadītāja loma mainījās? Vai izdevās savas intereses aizstāvēt un īstenot zīmējumā? Kādas bija sajūtas un nostāja pret vadītāju – vai labprātīgi pakļāvās, cīnījās par varu, padevās?

Piezīmes

Pārrunu laikā nevajag pieļaut pārāk daudz komentēt zīmējumus, bet jāpievērš uzmanību sadarbības procesam.

Galerija

Šī raksta autors Toms Urdze
ir to licencējis ar
CC BY-SA 4.0