Problēmu risināšana & attīstības plānošana

Metodes un tehnikas situācijas izvērtēšanai, ideju ģenerēšanai, mērķu izvirzīšanai un plānošanai.

 • 6.3.5.

  Problēmu risināšana & attīstības plānošana

  Rakstveida “smadzeņu vētra” ar kuras palīdzību īsā laikā tiek ģenerēts liels ideju skaits, iesaistot visus dalībniekus procesā.

 • Apmētāt ar dubļiem

  Atgriezeniskā saite & izvērtēšana
  Problēmu risināšana & attīstības plānošana

  Šo metodi var izmantot ideju, lietu un procesu pilnveidei, kā arī atgriezeniskās saites iegūšanai.

 • Ideju fails

  Problēmu risināšana & attīstības plānošana

  Ar šo metodi iesaista lielāku cilvēku skaitu (piemēram, vadības komandu) attīstības sekmēšanas un problēmu risināšanas procesā.

 • Ideju lapa

  Problēmu risināšana & attīstības plānošana

  Rakstveida metode, ar kuras palīdzību ģenerēt lielu ideju skaitu īsā laikā.

 • Jā, bet...

  Problēmu risināšana & attīstības plānošana

  Šī tehnika palīdz izvairīties no konflikta un meklēt problēmas risinājumu.

 • Kāpēc x 5

  Problēmu risināšana & attīstības plānošana

  Šī metode palīdz «rakt dziļāk» un izdibināt kādas problēmas sakni.

 • Mērķu piramīda

  Problēmu risināšana & attīstības plānošana
  Mācīšanās stratēģijas & laika plānošana

  Gatavošanos pārmaiņām var salīdzināt ar ceļojumu – pirmais solis ir noteikt, kur grib nokļūt. Metode arī ir piemērota mācīšanos mērķu nospraušanai.

 • No idejas līdz darbības plānam

  Problēmu risināšana & attīstības plānošana

  Jautājumu virkne, ar kuru palīdzību atlasīt un izvērtēt idejas.

 • Pēc kaujas izvērtējums (After Action Review)

  Problēmu risināšana & attīstības plānošana
  Atgriezeniskā saite & izvērtēšana

  Šī, ASV armijā radītā metode, palīdz izprast, kā izdevās īstenot dzīvē izvirzītos mērķus un pārdomāt, kā pilnveidot savu rīcības plānu.

 • Problēmu risināšanas aplis

  Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa
  Problēmu risināšana & attīstības plānošana

  Metode ļauj iegūt kolēģu idejas un ieteikumus cilvēkiem aktuālām problēmām.

 • Redzējumā balstīta plānošana (GROW)

  Moderēšana & informācijas strukturēšana
  Problēmu risināšana & attīstības plānošana

  Metode palīdz izstrādāt noturīgu un iedvesmojošu attīstības plānu.

 • Smadzeņu vētra

  This is a tooltip Ieteikumi veiksmīgai ideju ģenerēšanai.
 • Spēku samēra analīze

  Moderēšana & informācijas strukturēšana
  Problēmu risināšana & attīstības plānošana

  Metode ir labs atbalsta instruments attīstības plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesā, pievēršot uzmanību cēloņiem un sekām.

 • Stiprās puses un klupšanas akmeņi

  Problēmu risināšana & attīstības plānošana
  Atgriezeniskā saite & izvērtēšana

  Ar šo metodi vari noteikt, kādas ir negatīvās rīcības, pie kurām jāpiestrādā, lai veiksmīgāk liktu lietā savas stiprās puses.

 • Svarīgs vai steidzams?

  Problēmu risināšana & attīstības plānošana
  Mācīšanās stratēģijas & laika plānošana

  Šis laika plānošanas instruments palīdz noteikt prioritātes veicamajiem darbiem.

 • SVID analīze (SWOT analysis)

  Problēmu risināšana & attīstības plānošana
  Moderēšana & informācijas strukturēšana

  SVID analīze ir populāra situācijas analīzes metode, kurā apskata analizējamās lietas stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudus. Daudzviet saglabājies angliskais nosaukums SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats).

 • Trīs soļi un citas problēmu risināšanas tehnikas

  Problēmu risināšana & attīstības plānošana

  Šajā metodē aprakstītie soļi palīdzēs strukturēt problēmu risināšanas procesu.

 • Viedokļi

  Problēmu risināšana & attīstības plānošana
  Moderēšana & informācijas strukturēšana

  Metodes mērķis ir paskatīties uz kādu problēmu no dažādiem viedokļiem.