Nevalstiskās organizācijas

Termins Definīcija
Nevalstiskās organizācijas

Atbalstu personām ar GRT sniedz arī dažādas nevalstiskās organizācijas (NVO), kas var būt arī kā pakalpojuma sniedzējs / nodrošinātājs kādam no augstāk minētajiem atbalsta pasākumiem.

Atbalstu personām ar GRT sniedz arī dažādas nevalstiskās organizācijas (NVO), kas var būt arī kā pakalpojuma sniedzējs / nodrošinātājs kādam no augstāk minētajiem atbalsta pasākumiem (piemēram, grupu mājas, DAC, specializētās darbnīcas, speciālistu konsultācijas u.c.). Šīs NVO gan galvenokārt atrodas Rīgas teritorijā, tomēr lielākas organizācijas savus atbalsta pasākumus nodrošina visā Latvijā.

Mentora loma

1. Apzināt, kādas NVO darbojas jaunieša dzīves vietas tuvumā:

  • kopā ar jaunieti aiziet uz NVO, iepazīt tās darbības jomas, mērķus un uzdevumus;
  • apmācību iespējas;
  • projekti, kuri tiek realizēti;
  • pīvprātīgā darba iespējas.

2. Motivēt jaunieti iesaistīties NVO sektorā, lai iegūtu jaunas prasmes, celtu pašapziņu un lietderīgi pavadītu savu pīvo laiku.

3. Izzināt jaunieša domas, sajūtas, vēlmes. Izrādīt interesi, uzdodot jautājumus par darbošanos NVO sektorā.

4. Palīdzēt ar padomu un emocionāli, ja jaunietim tiek uzticēts kāds darbiņš vai pienākums.

Piemēram:

Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons “Apeirons”

Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO”

Jauniešu mediju centrs start-up

Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”

NVO sniedz cilvēkiem iespējas uzlabot savu un citu sabiedrības locekļu dzīves kvalitāti, pašapliecināties un augt kā personībām. Jauniešiem NVO dod iespēju iegūt savu pirmo darba pieredzi, iesaistoties brīvprātīgajā darbā un paplašināt savu redzesloku, apmeklējot bezmaksas apmācības.

Sinonīmi: NVO