Nodarbinātības valsts aģentūra

Termins Definīcija
Nodarbinātības valsts aģentūra

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piešķir Bezdarbnieka un darba meklētāja statusu un veic individuālo darbu ar bezdarbniekiem, lai nodrošinātu maksimāli ātru to atgriešanos darba tirgū.

Pasākuma nodrošinātājs/-i

Nodarbinātības Valsts aģentūra

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piešķir Bezdarbnieka un darba meklētāja statusu un veic individuālo darbu ar bezdarbniekiem, lai nodrošinātu maksimāli ātru to atgriešanos darba tirgū. Piedāvā apmaksātas apmācības, piedāvā karjera iespēju izzināšanu, karjeras un psihologa konsultācijas. Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar fiziskām un juridiskām personām organizē subsidēto darba vietu izveidi, kurās tiek iesaistīti mērķa grupas bezdarbnieki. Piedāvā iespēju jauniešiem no 18 līdz 29 gadiem iesaistīties NVA (nevalstiskajā sektorā) darbam nepieciešamo iemaņu attīstīšanai.

Mentora loma

1. Ja jaunietis vēlas izzināt savas intereses un prasmes, kā arī uzsākt darba attiecības, motivē jaunieti iegūt bezdarbnieka statusu, kas palīdzētu:

  • saņemt bezmaksas psihologa konsultāciju;
  • saņemt karjeras konsultācijas;
  • iegūt jaunas iemaņas un prasmes apmācībās.

2. Ja jaunietis vēlas iegūt darba iemaņas NVO sektorā:

  • kopā ar jaunieti iepazīt NVO, kas darbojas jaunieša dzīves vietas tuvumā, izzinot darbības mērķus un uzdevumus;
  • vienoties ar NVO par apmaksāto (stipendija, ko piešķir NVA) darba vietu jaunietim;
  • nokontrolē, lai NVO sakārto nepieciešamos dokumentus ar NVA darba uzsākšana;
  • seko, lai netiek pārkāpts noteiktais darba laiks.

3. Ja jaunietis vēlas strādāt subsidētā darba vietā:

  • palīdz uzrunāt uzņēmēju vai iestādi;
  • palīdz jaunietim aizpildīt nepieciešamo dokumentāciju
  • atbalsta un motivē.

Saites

Bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšana

Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā

Pasākumi noteiktām personu grupām (subsidētās darbavietas bezdarbniekiem)

Sinonīmi: NVA