Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Termins Definīcija
Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Pamatmērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo integrāciju, nodrošināt iespēju saņemt profesionālo rehabilitāciju un iegūt profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra"

www.siva.gov.lv

Pamatmērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo integrāciju, nodrošināt iespēju saņemt profesionālo rehabilitāciju un iegūt profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Cilvēkiem ar invaliditāti:

 • sniedz profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;
 • sekmē dzīves kvalitātes uzlabošanu;
 • veicina fizisko un garīgo veselību;
 • nodrošina saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas;
 • veicina iekļaušanos darba tirgū;
 • attīsta saikni ar sabiedrību.

Mentora loma - Ja jaunietim ir psihoaktīvo vielu atkarība:

 • iepazīstināt vecākus un jaunieti ar SIVA piedāvāto pakalpojumu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai;
 • sazināties ar vecākiem, aicinot doties pie ģimenes ārsta, narkologa;
 • palīdzēt sagatavot nepieciešamos dokumentus, kas iesniedzami pašvaldības sociālajā dienestā;
 • ja nepieciešams, sazinoties ar sociālo dienestu, pašvaldību vai pagastu, palīdzēt noorganizēt transportu;
 • nokontrolēt, vai jaunietis ir devies uz SIVA;
 • motivēt un atbalstīt.

SIVA: Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgiem pieaugušajiem

Mentora loma - Ja jaunietis vēlas mācīties un iegūt profesiju:

SIVA: Profesionālā rehabilitācija

 • kopā ar jaunieti iepazīties ar SIVA piedāvājumu izglītības iegūšanai;
 • palīdzēt SIVA mājas lapā aizpildīt pieteikuma anketu
 • palīdzēt sagatavot nepieciešamos dokumentus: ģimenes ārsta atzinums, dokumentu, kas apliecina iepriekš iegūto izglītību, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, uzvārda maiņu apliecinošs dokuments;
 • nepieciešamības gadījumā vērsties pie sociālā dienesta, pašvaldības vai pagasta, lai nodrošinātu transportu
 • atbalstīt un motivēt.

Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā speciālistu komanda noskaidro personas:

 • interesi par profesionālās darbības jomām, konkrētām profesijām, profesionālās izglītības programmām;
 • motivāciju mācīties – noskaidro individuālās pārrunās un grupu darbā;
 • veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajai profesijai;
 • intelektuālo spēju līmeni, kas ļauj prognozēt spējas apgūt mācību vielu;
 • kognitīvās spējas, to atbilstību izvēlētajai profesijai;
 • iepriekšējās zināšanas un pieredzi;
 • spējas iemācīties, saprast, uztvert un iegaumēt jauno.

Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā valsts apmaksā:

 • ārsta, psihologa, ergoterapeita, fizioterapeita un citu speciālistu konsultācijas;
 • dzīvošanu dienesta viesnīcā;
 • ēdināšanu.

Mentora loma - Ja jaunietis, kurš studē SIVA vēlas iegūt B kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācība:

SIVA: Transportlīdzekļu pielāgošana un vadītāju apmācība

 • informē jaunieti par iespēju
 • palīdz sagatavot iesniedzamos dokumentus:
  • iesniegumu;
  • Valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” izsniegtu Braukšanas mācību atļauju;
  • citā autoskolā izsniegtu Apmācības karti, kas apliecina teorētiskās apmācības pabeigšanu, ja tāda ir;
  • apliecību par pirmās palīdzības kursa apgūšanu, ja tāda ir.
 • palīdz pieteikties auto apmācībām vai nu klātienē Slokas ielā 61, Jūrmalā, K-1 kabinetā, zvanot, rakstot elektroniski vai aizpildot elektroniskās pieteikšanās formu;
 • motivē un atbalsta.

Koledžas studējošie un Jūrmalas profesionālās vidusskolas izglītojamie, kuri ir personas ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti, profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros var apgūt B kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmu par valsts budžeta līdzekļiem.

Pirms apmācības uzsākšanas personai jāveic veselības pārbaudi ārstniecības iestādē.

Aģentūra pakalpojumu par maksu nodrošina jebkurai personai saskaņā ar Aģentūras maksas pakalpojumu cenrādi.

Aģentūra ar klientu/maksas klientu noslēdz rakstisku līgumu par B kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas apmācību.

Mentora loma - Ja jaunietim nepieciešama sociālā rehabilitācija:

 • iepazīstina vecākus un jaunieti ar iespēju;
 • ja nepieciešams, palīdz sazināties ar ģimenes ārstu, lai saņemtu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinājumu;
 • ja nepieciešams, palīdz noorganizēt transportu, vēršoties pie sociālā dienesta, pašvaldības vai pagasta;
 • atbalstīt un motivēt.

Pakalpojumu var saņemt personas ar prognozējamu invaliditāti darbspējīgā vecumā, ja atbilstoši Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajam personas individuālajam rehabilitācijas plānam, ir nepieciešams saņemt sociālo rehabilitāciju.

Mentora loma - Ja jaunietim nepieciešama ārsta konsultācija vai ārstniecisks pakalpojums:

SIVA: Ārstnieciskie, sporta un relaksācijas pakalpojumi

 • kopā ar jaunieti un vecākiem iepazīt SIVA piedāvājumu;
 • ieteikt doties pie ģimenes ārsta, lai saņemtu nosūtījumu (veidlapa U/27);
 • palīdzēt sazināties ar SIVA speciālistiem, lai vienotos par laiku un vietu;
 • ja nepieciešams, palīdz noorganizēt transportu, vēršoties pie sociālā dienesta, pašvaldības vai pagasta;
 • atbalstīt un motivēt.

Pieredzējušie speciālisti palīdzēs uzlabot veselību un stabilizēt funkcionēšanas stāvokli! Procedūras varat saņemt ambulatori vai stacionāri. Konsultējieties ar savu ģimenes/ ārstējošo ārstu par veselību uzlabojošām procedūrām vai piesakieties uz konsultāciju pie SIVA speciālistiem.

Būtiski! Lai saņemtu pieteikto pakalpojumu, līdzi jāņem ģimenes ārsta nosūtījums (veidlapa U/27), kura izsniegšanas termiņš nav vecāks par 1 nedēļu. Ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams, ja plānojat apmeklēt baseinu vai trenažieru zāli.

Ārstu konsultācijas un uzraudzība: ergoterapija, fizioterapija, psihologa atbalsts, sociālais darbs, sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, funkcionālā diagnostika, Fizikālā terapija, ūdens dziedniecība, ārstnieciskās aplikācijas, masāža.

Sinonīmi: SIVA