Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa

Metodes, ar kuru palīdzību izzināt un likt lietā dalībnieku zināšanas un pieredzi.

 • Beigt. Turpināt. Sākt.

  Atgriezeniskā saite & izvērtēšana
  Informācijas pārnešana & sasaiste ar dzīvi

  Atgriezeniskās saites instruments, ar kura palīdzību pilnveidot savu darbību.

 • Bišu strops

  Atraisīšana & atslodze
  Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa

  Bišu stropa metode veicina savstarpēju informācijas apmaiņu un palīdz dalībniekiem uzņemt un apstrādāt iegūto informāciju, kā arī formulēt savus jautājumus vai vajadzības.

 • Būtiskākā vēlme

  Iepazīšanās & ledus laušana
  Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa

  Metode palīdz dalībniekiem koncentrēties uz mācību tēmu un vadītājs uzzina grupas vēlmes un intereses.

 • Detektīvi

  Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa
  Informācijas pārnešana & sasaiste ar dzīvi

  Šī metode ļauj apzināt dalībnieku pieredzi un idejas kāda jautājuma risināšanā.

 • Dzīves koki

  Iepazīšanās & ledus laušana
  Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa
  Atgriezeniskā saite & izvērtēšana

  Metode veicina saliedētību un savstarpēju uzticēšanos. “Dzīves koks” ir intensīva un laikietilpīga iepazīšanās metode. To ir lietderīgi izmantot semināros, kuros pavadīs ilgāku laiku kopā.

 • Jautājumu aplis

  Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa

  Jautājumu apļa metode dod dalībniekiem iespēju aktīvi iesaistīties un dalīties ar savām zināšanām, kā arī palīdz vadītājam iegūt informāciju par neskaidrībām un neatrisinātiem jautājumiem.

 • Pasaules kafejnīca (World Cafe™)

  Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa
  Moderēšana & informācijas strukturēšana

  Šī grupu darbu metode ļauj radīt brīvu gaisotni (līdzīgi kafejnīcai), kurā cilvēki jūtas komfortabli un atvērti komunicē viens ar otru. Būtiskākā atšķirība ar citām metodēm ir tā, ka diskusija notiek vairākās kārtās mainīgās grupās.

 • Problēmu risināšanas aplis

  Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa
  Problēmu risināšana & attīstības plānošana

  Metode ļauj iegūt kolēģu idejas un ieteikumus cilvēkiem aktuālām problēmām.