Iepazīšanās & ledus laušana

Metodes, ar kuru palīdzību veicināt dalībnieku savstarpējo iepazīšanos, mazināt sākuma situācijas saspīlējumu un izzināt vajadzības.

 • Būtiskākā vēlme

  Iepazīšanās & ledus laušana
  Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa

  Metode palīdz dalībniekiem koncentrēties uz mācību tēmu un vadītājs uzzina grupas vēlmes un intereses.

 • Daļa no manis

  Iepazīšanās & ledus laušana

  Metode padara dzīvāku semināra sākum un dod iespēju uzzināt ko jaunu par citiem dalībniekiem.

 • Dzīves koki

  Iepazīšanās & ledus laušana
  Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa
  Atgriezeniskā saite & izvērtēšana

  Metode veicina saliedētību un savstarpēju uzticēšanos. “Dzīves koks” ir intensīva un laikietilpīga iepazīšanās metode. To ir lietderīgi izmantot semināros, kuros pavadīs ilgāku laiku kopā.

 • Iepazīšanās aplis

  Iepazīšanās & ledus laušana

  Visierastākā metode dalībnieku savstarpējai iepazīšanai.

 • Partneru intervija

  Iepazīšanās & ledus laušana

  Partneru intervija ir laba metode sākumsituācijas sastinguma pārvarēšanai grupās, kurās dalībnieki cits citam ir sveši. Tiek novērsta uzmanība no vadītāja, veidojas pirmās saites starp grupas locekļiem.

 • Saites ar tēmu

  Iepazīšanās & ledus laušana

  Saites ar tēmu ir interesanta metode, lai savstarpēji iepazītos. Vadītājs iegūst informāciju par dalībnieku motivāciju, vajadzībām un interesēm. Dalībnieki pietuvinās mācību tēmai un sāk tajā iedziļināties.

 • Vairogi (ziedlapiņas)

  Iepazīšanās & ledus laušana

  Šī metode palīdz atrast vienojošas vērtības un veicina piederības sajūtu starp komandas biedriem.

 • Vārdu iegaumēšana

  Iepazīšanās & ledus laušana

  Jautrā veidā un īsā laikā iemācās visu dalībnieku vārdus.