Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English

Mentoringa lomas (Pārdomāt)

Mentora jāspēj būt konsultantam (padomdevējs, draugs, līderis), atbalstītājam (iedrošinātājs, brokeris, sponsors, starpnieks), advokātam (aizstāvis) un skolotājam (treneris).

Mērķa grupa (Pārdomāt)

Pirms iedziļināties mentoringa specifikā vēlamies sniegt ieskatu tajā, kas ir projekta PĀRDOMĀT mērķa grupa un iedrošināt veiksmīgai saskarsmei.

Mentoru mācību kurss (Pārdomāt)

PĀRDOMĀT Mentoru mācību kurss tika izstrādātu un izmēģināta 2020. – 2021. gadā Zemgales Plānošanas reģiona īstenotā projekta “PĀRDOMĀT / Rethink” ietvaros (Nr. CB 802, Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014.–2020. gadam).

Rokas

Kas ir mentorings?

Mentorings ir nevērtējošas attiecības starp divām personām, kurās viens cilvēks brīvprātīgi velta laiku otram cilvēkam, lai viņu atbalstītu un iedrošinātu. Tās parasti tiek attīstītas laikā, kad pieredzes pārņēmējs atrodas kādā dzīves pārejas posmā, un tiek uzturētas nozīmīgu un ilgstošu laika posmu.

Klucīši

Mentora kompetences

Kompetenču saraksts tika veidots Eiropas Kopienas Leonardo da Vinči projeka ‘Maitre’ Mentoring: trAIning maTerials and REsources) ietvaros, kurā salīdzināja mentoru apmācību programmas dažādās Eiropas valstīs.