Nolūks

Jautājumu apļa metode dod dalībniekiem iespēju aktīvi iesaistīties un dalīties ar savām zināšanām, kā arī palīdz vadītājam iegūt informāciju par neskaidrībām un neatrisinātiem jautājumiem.

Skaits

< 24

Laiks

30 min.

Resursi

A4 papīrs un rakstāmie

Apraksts

Dalībniekus sadala grupās (ne vairāk par 6 cilvēkiem vienā grupā). Katrs dalībnieks uzraksta vienu ar mācību tēmu saistītu jautājumu uz papīra loksnes. Papīra loksnes pasniedz pa apli. Ja kāds dalībnieks zina atbildi kādam jautājumam, viņš to pieraksta. Nobeigumā jautājumi un atbildes tiek nolasīti un pierakstīti uz papīra tāfeles.