Rīcībspēja

Termins Definīcija
Rīcībspēja

Personas spēja patstāvīgi veikt tiesiski nozīmīgas darbības un uzņemties atbildību par to sekām (no Metodiskais materiāls sociālajam darbam ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (LM, 2019)).