Individuālais atbalsta plāns

Termins Definīcija
Individuālais atbalsta plāns

Dokuments, kas tiek sagatavots, uzsākot mentoringa procesu, un tiek izmantots visā mentoringa procesā.

Dokuments, kas tiek sagatavots, uzsākot mentoringa procesu, un tiek izmantots visā mentoringa procesā. Plāns tiek izstrādāts, izmantojot uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metodes, iesaistot pašu mentorējamo. Atbalsta plāns tiek regulāri pārskatīts un papildināts, ja mainās atbalstāmās personas dzīves apstākļi, vai ir sasniegti vai mainās plānā noteiktie mērķi.

Mērķa grupas jaunietim piemērota individuālās atbalsta plāna izstrādē jāņem vērā:

  • speciālistu ieteikumi un atzinumi (ja nepieciešams); 
  • pašvaldības teritoriālie aspekti, infrastruktūras (sabiedriskais transports, internets) specifika; 
  • pašvaldības rīcībā esošie sociālie un veselības veicināšanas pakalpojumi un citi resursi un iespējas; 
  • izglītības iespējas pašvaldībā un/vai reģionā; 
  • nodarbinātības iespējas pašvaldībā un/vai reģionā; 
  • individuālie, ģimenes, institucionālie, pašvaldības un kopienas līmeņa riski, kas var ietekmēt individuālās pasākumu programmas īstenošanu. 

Individuālā atbalsta plāna izstrādē jāvērš uzmanība uz mērķa grupas jaunieti vidē, šo abu faktoru mijiedarbību, un problēmu risināšana ir jāsaista ar izmaiņu sekmēšanu vairākos līmeņos:

  • persona (mērķa grupas jaunietis) – tās pilnveide; paša mērķa grupas jaunieša vēlmes un ieteikumi; profilēšanas rezultātā iegūtā informācija par mērķa grupas jaunieti, viņa problēmas cēloņiem un to izteiktību.
  • personas (mērķa grupas jaunieša) un sistēmas attiecības – pieeja pašvaldības, reģionālajiem, nacionālā līmeņa pakalpojumiem, resursiem, sasaiste ar tiem – izglītības, veselības, sociālie pakalpojumi, nodarbinātības vecināšanas pakalpojumi- pašvaldības teritoriālie aspekti, infrastruktūras (sabiedriskais transports, internets).