Sociālie uzņēmumi un Uzņēmumi un iestādes, kuri nodarbina personas ar invaliditāti

Termins Definīcija
Sociālie uzņēmumi un Uzņēmumi un iestādes, kuri nodarbina personas ar invaliditāti

Sociālais uzņēmums ir uzņēmums, kura galvenais mērķis ir sociālas ietekmes radīšana, nevis peļņas nodrošināšana īpašniekiem un iesaistītajām pusēm.

Pasākuma nodrošinātājs/-i

Uzņēmēji, ar valsts atbalstu dažādu projektu veidā.

ZPR reģistrētie sociālie uzņēmumi – SIA ”Iespēja izaugsmei”1, SIA “Barboleta2” Jelgavā, SIA ”DOMUS ATBALSTS”3 Jēkabpilī, SIA “Sociālo inovāciju parks”4 Auces novadā.

ZPR uzņēmumi, kuri nodarbina personas ar invaliditāti: SIA “Tarte” (konditoreja), veikals “Labā bode” (nodibinājums “Fonds Cerība”), APP “Dārzkopības institūts (P.Upīša muzejs un dārzs) Dobelē, lielveikali MAXIMA un RIMI, zemnieku saimniecības u.c.

Īss apraksts, saturs

Sociālais uzņēmums ir uzņēmums, kura galvenais mērķis ir sociālas ietekmes radīšana, nevis peļņas nodrošināšana īpašniekiem un iesaistītajām pusēm. Tas darbojas tirgū, ražojot preces un sniedzot pakalpojumus saimnieciskā veidā, kā arī izmanto peļņu sociālo mērķu sasniegšanai, un tam raksturīga atbildība pret vidi.

Sociālā uzņēmējdarbība ir uzskatāma par neatņemamu Eiropas daudzveidīgās sociālās tirgus ekonomikas sastāvdaļu. Tā balstās uz solidaritātes un atbildības principiem, uz indivīda un sociālo mērķu prioritāti, sekmē sociālo atbildību, sociālo kohēziju un sociālo iekļaušanu. Sociālie uzņēmumi var darboties kā sociālo pārmaiņu dzinējspēks, piedāvājot inovatīvus risinājumus.

Arī citi uzņēmumi un iestādes var nodarbināt un iekļaut personas ar invaliditāti, t.sk, GRT.

Mērķa grupa

Viens no sociālās uzņēmējdarbības aspektiem ir sociālās atstumtības riska grupu pārstāvju nodarbināšana, kas var iekļaut arī personas ar GRT.

ZPR reģistrēto sociālo uzņēmumu mērķa grupas ir:

  • Personas, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam;
  • Bezdarbnieki, kuriem ir apgādājamie, bezdarbnieki vecāki par 54 gadiem un ilgstošie bezdarbnieki;
  • Bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā no 15 gadiem, kā arī šai grupai atbilstošas pilngadīgas personas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  • Personas ar invaliditāti;
  • Bērni un pieaugušie ar attīstības, uzvedības un emocionāla rakstura grūtībām.

Vērtējums par pasākuma piemērotību Projekta mērķa grupai

Pasākums var būt piemērots Projekta mērķa grupai, ja ZPR esošie un jauni sociālie uzņēmumi, citi uzņēmumi un valsts/pašvaldību iestādes kā vienu no darbības virzieniem izvēlas arī personu ar GRT nodarbināšanu, iesaisti.