Moderēšana & informācijas strukturēšana

Metodes efektīvai diskusiju vadīšanai un mērķtiecīgai procesu virzīšanai.

 • Domāšanas cepures

  Moderēšana & informācijas strukturēšana

  Metode pievērš uzmanību problēmas risināšanu veicinošām attieksmēm un lomām, kā arī nodrošina, ka diskusijas dalībnieki nekonkurē savā starpā bet domā līdzīgā virzienā.

 • Domu karte

  Mācīšanās stratēģijas & laika plānošana
  Moderēšana & informācijas strukturēšana

  Ar šo metodi var gan apkopot informāciju, gan uzskatāmā veidā izvietot savas idejas/domas uz papīra.

 • Kartīšu tehnika

  Moderēšana & informācijas strukturēšana

  “Kartīšu tehnika” ir daudzpusīgi izmantojama metode, kuru var pielietot jebkurā situācijā, kad grib iegūt un apkopot dalībnieku viedokļus, vēlmes, idejas vai priekšlikumus.

 • Pasaules kafejnīca (World Cafe™)

  Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa
  Moderēšana & informācijas strukturēšana

  Šī grupu darbu metode ļauj radīt brīvu gaisotni (līdzīgi kafejnīcai), kurā cilvēki jūtas komfortabli un atvērti komunicē viens ar otru. Būtiskākā atšķirība ar citām metodēm ir tā, ka diskusija notiek vairākās kārtās mainīgās grupās.

 • Redzējumā balstīta plānošana (GROW)

  Moderēšana & informācijas strukturēšana
  Problēmu risināšana & attīstības plānošana

  Metode palīdz izstrādāt noturīgu un iedvesmojošu attīstības plānu.

 • Spēku samēra analīze

  Moderēšana & informācijas strukturēšana
  Problēmu risināšana & attīstības plānošana

  Metode ir labs atbalsta instruments attīstības plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesā, pievēršot uzmanību cēloņiem un sekām.

 • SVID analīze (SWOT analysis)

  Problēmu risināšana & attīstības plānošana
  Moderēšana & informācijas strukturēšana

  SVID analīze ir populāra situācijas analīzes metode, kurā apskata analizējamās lietas stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudus. Daudzviet saglabājies angliskais nosaukums SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats).

 • Viedokļi

  Problēmu risināšana & attīstības plānošana
  Moderēšana & informācijas strukturēšana

  Metodes mērķis ir paskatīties uz kādu problēmu no dažādiem viedokļiem.