Nolūks

Metode palīdz iedzīvināt mācībās iegūtās zināšanas un prasmes ikdienas dzīvē.

Skaits

30

Laiks

20 min.

Resursi

A4 papīrs, rakstāmie, aploksnes

Apraksts

Mācību beigās katrs dalībnieks uzraksta vēstuli pats sev, kurā īsi apraksta, ko ieguvis mācībās un ko no iegūtā grib īstenot ikdienā. Uz vēstules uzraksta savu adresi, uzlīmē pastmarku un iedod vēstuli kādam citam dalībniekam. Pēc apmēram mēneša vēstules tiek nosūtītas.

Variācijas

Ja mācības sastāv no vairākiem semināriem, vēstules var izmantot par atgādinājumu kādam mājas darbam vai citam pienākumam, ko starplaikā jāveic.