Nolūks

Ar šo metodi var gan apkopot informāciju, gan uzskatāmā veidā izvietot savas idejas/domas uz papīra.

Skaits

- - -

Laiks

- - -

Resursi

A1 papīra loksnes, krāsaini flomāsteri (ja metodi izmanto grupā)

Apraksts

Baltas papīra loksnes centrā ieraksta tēmu un apvelk ap to apli. Ar atzariem tēmu savieno ar apakštēmām. Šiem atzariem piezīmē zariņus, pie kuriem pieraksta atslēgvārdus, kuri saistās ar apakštēmu. Arī šīs saites var tālāk sazarot.

Atslēgvārdus var papildināt ar simboliem un nelieliem zīmējumiem, var izmantot dažādas krāsas, var variēt burtu lielumu, domas sasaistīt ar bultām u.c.

Domu kartes palīdz strukturēt domu gājienus: sāk ar vispārīgo (tēmu), pāriet uz konkrētāko (apakštēmas) un tikai tad iedziļinās detaļās (zariņi). Domu kartē var pārvietoties no vienas tēmas uz otru, šādi nepazaudējot nevienu domu/ideju.

Metodes efektivitāte balstās uz to, ka tā maksimāli izmanto mūsu smadzeņu potenciālu: tā balstās uz asociatīvo domāšanu (pēc līdzīga principa tiek saglabāta informācija mūsu ilgtermiņa atmiņā) un tā aktīvi iesaista kreisajai un labajai smadzeņu puslodei raksturīgās funkcijas.

Metodi var izmantot darbam grupās vai kā vizualizēšanas līdzekli prezentācijai. Domu kartes ir arī efektīvs mācīšanās līdzeklis, piemēram, grāmatu konspektēšanai un piezīmju rakstīšanai.

Domu kartes piemērs
Piemērs ņemts no Live the solution

Piezīmes

Sākumā šīs metodes pielietošana var likties neērta un sarežģīta. Ar treniņu un laiku radīsies individuāls “domu kartes” veidošanas stils, kurš ļauj pilnībā izmantot tās daudzās priekšrocības.

Resursi

Domu kartes piemēri: Wikimedia Commons

Brīva programmatūra domu karšu radīšanai datorā: Freemind

Laba maksas aplikācija datoram un mobilajiem tālruņiem: Simplemind