Mācīšanās stratēģijas & laika plānošana

Efektīvas mācīšanās tehnikas un laika plānošana.

 • Aktīvā lasīšana (5 soļu stratēģija - SQ3R)

  Mācīšanās stratēģijas & laika plānošana

  Aktīvā lasīšana padara informācijas uztveres un apstrādes procesu daudzkārt efektīvāku, jo tā sasaista vielu ar esošajām zināšanām un palīdz mērķtiecīgi atrast sev noderīgo informāciju.

 • Domu karte

  Mācīšanās stratēģijas & laika plānošana
  Moderēšana & informācijas strukturēšana

  Ar šo metodi var gan apkopot informāciju, gan uzskatāmā veidā izvietot savas idejas/domas uz papīra.

 • Kornelas (Cornell) piezīmju rakstīšanas tehnika

  Mācīšanās stratēģijas & laika plānošana

  Daudzas augstskolas, tajā skaitā Kornelas universitāte, rekomendē šo metodi lekciju pierakstu veikšanai.

 • Mācīšanās dienasgrāmata

  Mācīšanās stratēģijas & laika plānošana

  Mācīšanās dienasgrāmatā fiksē un analizē savu personīgo un profesionālo izaugsmi, piemēram, iegūtās zināšanas, jautājumus, problēmsituācijas, pieņemto lēmumu analīzi.

 • Mērķu piramīda

  Problēmu risināšana & attīstības plānošana
  Mācīšanās stratēģijas & laika plānošana

  Gatavošanos pārmaiņām var salīdzināt ar ceļojumu – pirmais solis ir noteikt, kur grib nokļūt. Metode arī ir piemērota mācīšanos mērķu nospraušanai.

 • Pomodoro tehnika

  Mācīšanās stratēģijas & laika plānošana

  Pomodoro tehnika ir populāra laika menedžmenta metode, kurā intensīvi darbošanās posmi mijās ar īsiem pārtraukumiem. Metodes mērķis ir mazināt ārēju traucekļu ietekmi un koncentrētā veidā veikt darāmo darbu, bet regulārie pārtraukumi palīdz saglabāt modrību.

 • Stāsts par gurķu burku

  Mācīšanās stratēģijas & laika plānošana

  Instruments laika plānošanai un prioritāšu noteikšanai.

 • Svarīgs vai steidzams?

  Problēmu risināšana & attīstības plānošana
  Mācīšanās stratēģijas & laika plānošana

  Šis laika plānošanas instruments palīdz noteikt prioritātes veicamajiem darbiem.