Nolūks

Metode dalībniekiem liek koncentrēties uz mācību nozīmīgākajiem notikumiem.

Skaits

32

Laiks

15-20 min.

Resursi

A4 papīrs un rakstāmie

Apraksts

Semināra vai kāda mācību etapa beigās dalībnieki sacer telegrammu kādam pazīstamam cilvēkam, piemēram, dzīvesbiedram, direktoram, kolēģim. Telegramma nedrīkst pārsniegt 11 vārdus.

Katrs dalībnieks nolasa savas telegrammas tekstu.