Informācijas pārnešana & sasaiste ar dzīvi

Metodes, kas palīdz dalībniekiem attiecināt sniegto informāciju ar reālo dzīvi.

  • Apņemšanās

    Atgriezeniskā saite & izvērtēšana
    Informācijas pārnešana & sasaiste ar dzīvi

    Metode palīdz mācību noslēgumā izvirzīt konkrētus mērķus sevis attīstīšanai.

  • Detektīvi

    Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa
    Informācijas pārnešana & sasaiste ar dzīvi

    Šī metode ļauj apzināt dalībnieku pieredzi un idejas kāda jautājuma risināšanā.

  • Nepabeigtie teikumi

    Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa
    Atgriezeniskā saite & izvērtēšana

    Metode palīdz izzināt visu dalībnieku viedokli vai idejas par kādu tēmu.

  • Piemērs no dzīves

    Informācijas pārnešana & sasaiste ar dzīvi

    Piemēri no dzīves palīdz mācībās iegūtās zināšanas saistīt ar reālo dzīvi, līdz ar to dod dalībniekiem iespēju salīdzināt mācību vielu ar pašu pieredzi attiecīgajā jautājumā.

  • Situācijas atveidošana

    Informācijas pārnešana & sasaiste ar dzīvi

    Metode palīdz iedziļināties reālā problēmā vai konfliktsituācijā ar ko kāds dalībnieks ir saskāries.

  • Vēstule sev

    Informācijas pārnešana & sasaiste ar dzīvi

    Metode palīdz iedzīvināt mācībās iegūtās zināšanas un prasmes ikdienas dzīvē.