Informācijas pārnešana & sasaiste ar dzīvi

Metodes, kas palīdz dalībniekiem attiecināt sniegto informāciju ar reālo dzīvi.

 • Apņemšanās

  Atgriezeniskā saite & izvērtēšana
  Informācijas pārnešana & sasaiste ar dzīvi

  Metode palīdz mācību noslēgumā izvirzīt konkrētus mērķus sevis attīstīšanai.

 • Detektīvi

  Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa
  Informācijas pārnešana & sasaiste ar dzīvi

  Šī metode ļauj apzināt dalībnieku pieredzi un idejas kāda jautājuma risināšanā.

 • Nepabeigtie teikumi

  Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa
  Atgriezeniskā saite & izvērtēšana

  Metode palīdz izzināt visu dalībnieku viedokli vai idejas par kādu tēmu.

 • Piemērs no dzīves

  Informācijas pārnešana & sasaiste ar dzīvi

  Piemēri no dzīves palīdz mācībās iegūtās zināšanas saistīt ar reālo dzīvi, līdz ar to dod dalībniekiem iespēju salīdzināt mācību vielu ar pašu pieredzi attiecīgajā jautājumā.

 • Situācijas atveidošana

  Informācijas pārnešana & sasaiste ar dzīvi

  Metode palīdz iedziļināties reālā problēmā vai konfliktsituācijā ar ko kāds dalībnieks ir saskāries.

 • Vēstule sev

  Informācijas pārnešana & sasaiste ar dzīvi

  Metode palīdz iedzīvināt mācībās iegūtās zināšanas un prasmes ikdienas dzīvē.