Nolūks

Ar šo metodi iesaista lielāku cilvēku skaitu (piemēram, vadības komandu) attīstības sekmēšanas un problēmu risināšanas procesā.

Skaits

< 30

Laiks

20-30 min.

Resursi

A4 papīrs, rakstāmie

Apraksts

Tiek sagatavots dokuments ar nosaukumu "Ideju fails" (elektroniskā vai papīra formātā), kuru katra procesā iesaistītā persona saņem reizi mēnesī. Ja rodas nepieciešamība, var izveidot jaunus failus specifisku problēmu risināšanai. Fails sastāv no četrām sadaļām:

  1. Citu idejas: Šeit var ierakstīt idejas, kuras tiek īstenotas citviet un kuru ieviešanu pašu organizācijā varētu būt lietderīga.
  2. Ko man būtu jāturpina darīt?
  3. Jaunas idejas: Šeit ieraksta savas idejas, kuras ienākušas prātā kādas problēmas sakarā.
  4. Komentāri: Šeit var komentēt citu izvirzītās idejas, bet tikai ar “balto”, “dzelteno” vai “zaļo” domāšanas cepuri (skati “Domāšanas cepures”). Melno cepuri drīkst tikai izmantot, ja vienlaikus var piedāvāt alternatīvu risinājumu.
  5. Nozīmīgi virzieni: šeit ieraksta uzdevumus, jomas vai iespējas, kurām būtu jāpievērš uzmanība / kurām būtu jāatrod radošu risinājumu.