Komunikācija & konfliktu risināšana

Raksti palīdzēs izprast, kas notiek cilvēku savstarpējā komunikācijā un sniedz ieteikumus savu komunikācijas prasmju pilnveidei.