Nolūks

Šī, ASV armijā radītā metode, palīdz izprast, kā izdevās īstenot dzīvē izvirzītos mērķus un pārdomāt, kā pilnveidot savu rīcības plānu.

Skaits

- - -

Laiks

- - -

Resursi

- - -

Apraksts

Pēc kāda nozīmīga darbošanās posma salīdzina notikušo ar iepriekš izvīrzītajiem mērķiem un izdara secinājumus tālākajai darbībai.

Ja izvērtējumu veic komanandā, vēlams procesu sadalīt divos posmos: vispirms katrs komandas dalībnieks individuāli atbild uz izvirzītajiem jautājumiem un tikai tad seko kopīga apspriešana.

After Action Review - Pēckaujas izvērtējums

Piemērs:

Kam bija domāts notikt?

"Gribēju vairāk kustēties un veselīgāk ēst, lai zaudētu 9kg svaru trīs mēnešos."

Kas patiesībā notika?

"Pirmo mēnesi viss ritēja pēc plāna: daudz kustējos un ieturēju diētu - jutos labi! Otrajā mēnesī zaudēju disciplīnu, un sāku atkal biežāk iet ēst kafejnīcās un ātrās ēdināšanas restorānos; palika aizvien grūtāk sevi motivēt iet regulāri skriet un sāku to darīt retāk un retāk."

Kāpēc bija atšķirības?

"Radās stress darbā, kas radīja spriedzi ģimenes dzīvē. Rezultātā nepietika mugurkaula, lai cīnītos pretī kārdinājumam un uzturētu disciplīnu."

Ko var iemācīties no tā (kas izdevās un ko var uzlabot)?

Vismaz no sākuma, ļoti palīdzēja, ka bija skaidrs plāns un zināju, kas un kad man jādara. Tagad saprotu, ka viens nav cīnītājs: man jāatrod "cīņas biedris", lai būtu kāds, kurš palīdz pārvarēt vājuma brīžus. Un jāpalielina likme, lai stiprinātu savu mugurkaulu, piemēram, noslēdzot derības ar draugu."