Nolūks

Mācīšanās dienasgrāmatā fiksē un analizē savu personīgo un profesionālo izaugsmi, piemēram, iegūtās zināšanas, jautājumus, problēmsituācijas, pieņemto lēmumu analīzi.

Skaits

- - -

Laiks

- - -

Resursi

- - -

Apraksts

Galveno uzmanību pievērs procesam, nevis rezultātam. Nozīmīgākais jautājums ir "kāpēc?", piemēram:

  • Kāpēc es rīkojos šādi?
  • Kāpēc šis nostrādāja/nenostrādāja?
  • Kāpēc šim jautājumam pievēršu lielāku uzmanību nekā citiem jautājumiem?
  • Lapas apakšējā rindā uzraksti kopsavilkumu par to, kas ir atrodams šajā piezīmju lapā.

Dienas grāmatu var rakstīt brīvā formā, tajā piefiksējot pārdomas, idejas un jautājumus, vai arī izmanto strukturētu pieeju, kurā atbild uz iepriekš izvirzītiem jautājumiem, piemēram, sekojošā tabulā minētie punkti palīdzēs pilnveidot sanāskmju vadīšanas prasmes.

Kas bija manas darbības, lai sagatavotu sanāksmi? Kāpēc? Kāds bija šo darbību rezultāts?
Ko es darīju, lai virzītu sanāksmi? Kāpēc? Kāds bija šo darbību rezultāts?
Kas bija problēmsituācijas šodienas sanāksmē? Ko es darīju? Kāpēc? Kāds bija šo darbību rezultāts?
Kas liecina par to, ka sanāksmes dalībnieki ir vai nav apmierināti ar sanāksmes gaitu un rezultātiem?
Kas ir secinājumi un viela pārdomām?