Nolūks

Daudzas augstskolas, tajā skaitā Kornelas universitāte, rekomendē šo metodi lekciju pierakstu veikšanai.

Skaits

- - -

Laiks

- - -

Resursi

- - -

Apraksts

Kā rakstīt piezīmes ar Kornelas pieeju?

Kornelas piezīmes

A4 lapu sadala četros laukos:

  • Augšējā rindā ieraksti datumu un nosaukumu konspektējamajam materiālam (lekcija, raksts, video, intervējamā vārds...)
  • Piezīmju laukā raksti savas piezīmes.
  • Pēc piezīmju rakstīšanas nekavējoties tās pārskati un kreisajā joslā ieraksti galvenās domas, jautājumus vai atziņas.
  • Lapas apakšējā rindā uzraksti kopsavilkumu par to, kas ir atrodams šajā piezīmju lapā.

Mācīšanās nolūkos galveno uzmanību vari pievērst secinājumu ailei un kopsavilkumam.

Video instrukcija Kornelas piezīmju rakstīšanai (angļu valodā):