E-mācību veidi un termini

Ir daudzi un dažādi mēģinājumi klasificēt e-mācību kursus un ik gadus parādās jauni apzīmējumi un skaidrojumi. Apskatot dažus šobrīd aktuālus jēdzienus šajā jomā (2021. gads), var iegūt priekšstatu par e-mācību lauka plašumu un tā niansēm.

Mācīšanās notiek sinhroni vai nesinhroni.

Ja mācīšanās notiek sinhroni (Synchronous learning), dalībnieki piedalās mācību aktivitātē vienlaikus, piemēram, video konferencē, čatā vai tiešsaistē radot kopīgu dokumentu.

Jā mācīšanās notiek nesinhroni (Asynchronous learning), mācību aktivitāte nav piesaistīta noteiktam laikam, bet dalībnieks patstāvīgi, sev izdevīgā laikā, apgūst mācību vielu, izpilda pārbaudes uzdevumus vai iesaistās nesinhronā komunikācijā (foruma ieraksti, sociālie mediji u.c.).

Ļoti bieži mijās abas mācīšanās formas, piemēram:

 • ievada nodarbība notiek klātienē vai tiešsaistes video konferencē;
 • seko posms, kurā dalībnieki patstāvīgi apgūst vielu vai pilnveido savas iemaņas;
 • neklātienes posmā tiek iestarpināta tiešsaistes diskusija, kurā apspriež aktualitātes
 • ...

Šo pieeja apzīmē kā kombinēto mācīšanos (Blended learning).

Mācību saturu var pasniegt dažādos veidos.

Var dalībniekiem padarīt pieejamus “tradicionālus” (pasniedzēja datorā) radītus dokumentus, piemēram, Powerpoint prezentācijas vai Word dokumentus. (Skat. arī Esošu ofisa dokumentu pārnešana uz internetu)

Lielu popularitāti ir ieguvuši video kursi, kuros mācību saturs tiek pasniegts koncentrētās video lekcijās.

Aktuāla tendence ir mikro mācīšanās (Microlearning), kurā mācību saturs tiek saskaldīts mazās vienībās, piemēram, katrai apskatāmai tēmai veidojot atsevišķu moduli. Saturs var būt pasniegts kā teksts, video, spēle, tests u.c. Mikro mācīšanās galvenā priekšrocība ir, ka saturu var viegli aktualizēt un elastīgi kombinēt.

E-mācību saturs var būt statisks (Fixed content) vai adaptīvs (Adaptive content). Ja tas ir statisks, visi dalībnieki saņem to pašu mācību materiālu un uzdevumus. Adaptīvs mācību saturs pielāgojas dalībnieku vajadzībām, piemēram, var kursu papildināt ar izvēles mācību materiāliem, var novērtēt dalībnieku zināšanu līmeni un piedāvāt pielāgotu saturu vai var variēt saturu, balstoties uz dalībnieku atšķirīgām profesionālajām vajadzībām.

Mācīšanās platformu loma mācību procesā

Vairums izglītības tehnoloģiju veic konkrētu funkciju, piemēram, Zoom primārais nolūks ir video konferenču nodrošināšana, Wordpress ir populārākais risinājums tīmekļu vietņu izstrādei, Slido ir populārs risinājums tiešsaistes aptauju radīšanai un Google Workspace nodrošina ofisa pakalpojumus un ļauj sadarboties tiešsaistē.

Mācīšanās platformas (Learning Management System vai Course Management System) ir “mājvieta” mācību procesam, nodrošinot iespēju tajā radīt un pievienot visa veida saturu, pārvaldīt dalībniekus, novērtēt dalībnieku veikumu un organizēt mācību procesu. Tās var izmantot gan, lai papildinātu klātienes mācības, gan lai radītu automatizētu pašmācību kursu.

Mūsdienās ir ierasts, ka pasniedzēji izmanto plašu tehnoloģiju klāstu, tai skaitā, dažādas tīmekļa vietnes un aplikācijas. Ar to saistās risks, ka mācību process kļūst saskaldīts un nepārskatāms. Vēlams, lai mācību platforma būtu tā vieta, kas visu satura kopā - šeit dalībnieks atrod informāciju par saviem kursiem, ir pieejams mācību saturs (vai ievietotas saites uz citām izmantotajām vietnēm), saņem atbalstu, izpilda uzdevumus utt.

Ir pieejami simtiem dažādu mācīšanās platformu. Daudzas platformas ir pielāgotas konkrētām vajadzībām, piemēram, E-Klase ir pielāgota Latvijas skolu specifikai un Open edX ir īpaši piemērota video balstītos kursiem. Citas mācīšanās platformas, kā piemēram, Moodle vai Canvas, nodrošina ļoti plašu funkciju klāstu un ir piemērotas ļoti atšķirīgu mācību scenāriju atbalstīšanai.

Mācību platformu pedagoģiskās iespējas

Mācīšanās platforma dot plašas iespējas padarīt mācību procesu atraktīvāku un efektīvāku. Tās ļauj:

 • pielāgot mācību procesu atšķirīgām dalībnieku vajadzībām;
 • sekmēt mācību procesu elastīgumu, nodrošinot iespēju mācīties jebkurā vietā un jebkurā laikā;
 • nodrošināt komunikāciju ar pasniedzēju un dalībnieku starpā;
 • nodrošināt nepārtrauktu atgriezenisko saiti un veikumu novērtēšanu;
 • veidot problēmā balstītu mācīšanās procesu un sekmēt kopdarbu;
 • radīt mūsdienīgu mācību materiālu, kas pieejams internetā, datorā un portatīvās ierīces;
 • ieviest spēliskošanas elementus mācību procesa;
 • pārvaldīt mācību materiālu, tai skaitā, ērti aktualizēt resursus un veidot "dzīvus dokumentus";
 • sekmēt dalībnieku sadarbību un resursu kopīgošanu;
 • padarīt mācību procesu caurspīdīgāku.

Mācību platformu tehniskās iespējas

Šeit ir apkopoti Moodle platformā pieejamie rīki, ar kuru palīdzību sekmēt augstāk minētos mērķus. Līdzīgi risinājumi ir pieejami arī citās mācību platformās.

Dalīšanās ar resursiem

Var pievienot failus, ievietot materiālus mapēs, var ievietot hipersaites uz iekšējiem un ārējiem resursiem un var ievietot multivides saturu.

Satura radīšana

Var radīt tīmekļa lapas, lielam informācijas apjomam var izmantot grāmatu, var radīt vārdnīcas un pievienot kursam skaidrojošus uzrakstus.

Komunikācija

Var organizēt diskusijas forumus, sniegt atgriezenisko saiti dalībnieku veikumam uzdevumos un var izmantot iebūvēt ziņu apmaiņas sistēmu savstarpējā saziņai.

Mācību procesa pārvaldīšana

Var gūt detalizētu statistiku par katra dalībnieku darbību, ir pieejams kalendārs un saraksts ar gaidāmiem notikumiem, ir pieejams katram lietotājam individuāli pielāgots infopanelis, vērtējumus var ērti ievietot vērtējumu žurnālā un var pārvaldīt kursa dalībniekus.

Mācību procesa virzīšana

Var izmantot grupas un piekļuves iestatījumus, lai pielāgotu saturu un mācīšanās plūsmu dalībnieku atšķirīgajām vajadzībām un var izsekot dalībnieku veikumam.

Atgriezeniskā saite un novērtēšana

Var radīt vienkāršas un/vai kompleksas aptaujas un testus atgriezeniskās saites gūšanai un dalībnieku veikuma novērtēsanai.

Kopdarbs un interaktivitāte

Scenāriji un darbnīcas ļauj radīt pašvirzītu mācību materiālu. H5P tehnoloģija ļau radīt interaktīvus video, prezentācijas, atraktīvus pašpārbaudes uzdevumus, testus un citas aktivitātes.

Kāpēc izvēlēties mācīšanās platformu Moodle?

Vairums mācību iestāžu, kas vēlas ieviest mācību platformu, vispirms skatās Moodle virzienā.

Moodle ir apritē jau no 2002. gada, un 2021. gadā ir reģistrētas vairāk nekā 190 000 vietņu pasaulē. Platformai ir ļoti plašs funkciju klāsts, kuru var tālāk paplašināt ar kopienas radītajiem spraudņiem.

Tas ir radīts atvērtā koda programmatūrā. Tā izveidē ir iesaistīta simtiem entuziastu, kas cenšas radīt risinājumu labāko pedagogu vajadzībām. Atvērtā koda risinājums to arī padara par salīdzinoši drošu izvēli, jo nepastāv risks, ka kāds to pārpirks, apstās to attīstīt vai ieviesīs būtiskas izmaiņas - parādības, kas ļoti bieži ir redzamas komerciālos izglītības tehnoloģiju produktos.

Moodle programmatūra ir bez maksas. Tas gan nenozīmē, ka nav izmaksu, tai skaitā, ir nepieciešams serveris, kur to uzstādīt un ir jāiegulda laiks tā pārvaldīšanai un pielāgošanai, kā arī var iegādāties maksas motīvus, ar kuru palīdzību nomainīt platformas izskatu.

Būtisks apsvērums Latvijas organizācijām ir tas, ka platforma ir pilnībā latviskota. Bet ja neapmierina esošais tulkojums vai tas ir jāpielāgo citai auditorijai vai videi, ir viegli nomainīt lietotos terminus. Arī ir viegli veidot daudzvalodīgu vietni, kas ļauj nomainīt gan tā saskarni, gan saturu.

Ir pieejama aptveroša dokumentācija Moodle pārvaldītājiem un lietotājiem, kā arī darbojas ļoti aktīvs kopienas forums, kurā var smelties no citu lietotāja pieredzes, kā arī gūt atbalstu kādas specifiskas problēmas risināšanai.

Kas ir Moodle trūkumi?

Moodle lielais funkciju skaits var kļūt par trūkumu, jo tas var padarīt platformu nepārskatāmu un grūtāk lietojamu. Arī ir jāmin, ka ne visi pieejamie rīki ir vienlīdz kvalitatīvi; atsevišķām funkcijām var nākties piemeklēt papildus izglītības tehnoloģijas.

Lielākās problēmas Moodle pārvaldīšanā un lietošanā izriet no tā, ka organizācija nav centusies to pielāgot savām vajadzībām. Administrācijas iestatījumos var smalki pielāgot gandrīz jebkuru Moodle darbības aspektu, tai skaitā vizuālo noformējumu un atspējot nevajadzīgās Moodle funkcijas, bet, lai to izdarītu, ir jāsaprot, kas tieši ir vajadzīgs un jārokas cauri iestatījumiem. Jāpiebilst, ka šī nav specifiska ar Moodle saistīta problēma, bet arī citiem risinājumiem būs jāiegulda darbs to pielāgošanai.

Svarīgi ir paredzēt apmācības un atbalstu Moodle lietošanā, lai pedagogi spētu pilnvērtīgi un efektīvi izmantot pieejamās iespējas.

Pirms izšķiras par labu kādai mācību platformai, ieteicams organizācijai pārdomāt, ko no tās sagaida. Bieži vien pietiks ar mazāk kompleksu risinājumu, piemēram, daudzas ikdienā nepieciešamās funkcijas var nodrošināt arī ar Microsoft Teams, Google Workspace (vai Google Classroom) vai atbilstošu atvērtā koda platformu, piemēram Nextcloud.


Raksti šajā sadaļā