Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English
Agresija

Nevardarbīgā komunikācija

Nevardarbīgā komunikācijā pievērš uzmanību savām un otra cilvēka jūtām un vajadzībām. Kad ir apzinātas vajadzības, var meklēt stratēģijas to apmierināšanai.

Komunikācijas līmeņi

Komunikācijas līmeņi

Parasti cilvēkiem ir stipri vienkāršots priekšstats par to, kā notiek komunikācija starp divām pusēm. Daudzi pārpratumi un konflikti liecina par to, ka šis process patiesība ir krietni vien sarežģītāks.

Satura pasniegšana

Informācijas sniegšana

Komunikācija būs veiksmīga, ja sniegtais saturs sasniedz informācijas saņēmējus bez lielām informācijas noplūdēm. Lai to sekmētu, noder sekojoši ieteikumi informācijas sniedzējam un informācijas uztvērējiem.