Nolūks

Metode ir labs atbalsta instruments attīstības plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesā, pievēršot uzmanību cēloņiem un sekām.

Skaits

24

Laiks

25-90 min.

Resursi

Līmlapiņas vai tāfele/A1 lapa, lai piestiprinātu iegūto informāciju

Apraksts

Metodes pamatā ir doma, ka uz jebkuru pārmaiņu situāciju iedarbojas pozitīvi (atbalstoši) un negatīvi (noraidoši) spēki. Svarīgi ir saprast, kas ir šie spēki un mazināt negatīvo spēku ietekmi/stiprināt pozitīvo spēku efektu.

Spēku samēra analīze sastāv no sekojošiem soļiem:

 1. Definēt atbalstošos un kavējošos spēkus konkrētai situācijai vai procesam. Dalībnieki tos izdomā un raksta uz A1 papīra vai uz līmlapiņām un stiprina uz tāfeles – vienā pusē atbalstošos, otrā – kavējošos aspektus.
 2. Atsijāt nozīmīgākos spēkus: piemēram, katrs dalībnieks pievelk ķeksīti tiem aspektiem, kas viņam liekas nozīmīgākie.
 3. Punktiem, kas guva visvairāk balsu (~ 3 par un 3 pret), pārdomā rīcības, ko darīt tālāk. Rīcības plānā jāiekļauj aktivitātes, kuras stiprina pozitīvos/atbalstošos spēkus un mazina negatīvos/noraidošos spēkus.

Spēku samēru analīze

Piemērs: "Atklāti izteikt kritiku kolēģiem"

1. Noteikt atbalstošos un kavējošos spēkus

Par

 • Palīdz attīstīties
 • Uzlabo darba kvalitāti
 • Neuzkrāj sevī dusmas vai neapmierinātību
 • Patiesāka un atklātāka gaisotne
 • Iespēja mācīties
 • Izaicinājums, jāiziet no savas komforta zonas
Pret
 • Cilvēks apvainojas
 • Otrs pārprot teikto
 • Neklausās
 • Sagandē attiecības
 • Nevienlīdzība – teiks tikai tiem, no kuriem nebaidās
 • Nezinām, kā to korekti darīt

2. Atsijāt nozīmīgākos spēkus

Balsojuma rezultātā, tiek atlasīti sekojošie punkti:

Par

 • Uzlabo darba kvalitāti
 • Neuzkrāj sevī dusmas vai neapmierinātību
 • Iespēja mācīties
Pret
 • Cilvēks apvainojas
 • Otrs pārprot teikto
 • Nezinām, kā to korekti darīt

3. Izvirzīt rīcības

Katram punktam izvirza konkrētas rīcības. Šim solim var izmantot «prāta vētru» vai kādu citu ideju ģenerēšanas metodi. Piemēram, lai stiprinātu aspekta «Uzlabo darba kvalitāti» nozīmi, varētu izvirzīt rīcības: «kritiskie draugi», t.i. katrs darbinieks izrauga citu darbinieku, kurš vēro viņa darbību un sniedz ieteikumus to pilnveidei; reizi mēnesī sanākt kopā un kopīgi pārdomāt, kā vēl uzlabot darba kvalitāti; balvas par labi padarītu darbu.

Variācijas

Nedaudz pamainot pirmos soļus, šo metodi var veiksmīgi izmantot attīstības plānošanā:

 1. Nospraust mērķi.
 2. Noteikt, kur atrodas dotajā brīdī attiecībā uz izvirzīto mērķi.
 3. Noteikt spēkus, kas atbalsta vai kavē nokļūšanu no esošās situācijas līdz mērķim.
 4. Tālāk process seko iepriekš aprakstītai norisei.