Aktīvā klausīšanas

Vēlama rīcība

  • būt ieinteresētam;;
  • uzdot “atvērtos” jeb “k-jautājumus” (kas, kā, par ko...?), kuri mudina uz stāstīšanu un nav atbildami ar “jā” vai “nē”;
  • atbalstīt stāstītāju ar žestiem, mīmiku un komentāriem, piemēram, “jā”, “mmm”...
  • pieļaut pauzes (ļaut otram domāt);
  • Aktīvi klausīties, lūgt pastāstīt vairāk ("Tu sākumā minēji, ka...”; "lūdzu pastāstiet vairāk par šo” ...);
  • apkopot teikto, pieļaut kļūdu labojumus un papildinājumus.

Potenciāli nevēlama rīcība

  • “Slēgtie" jautājumi, uz kuriem var atbildēt tikai ar “jā” vai “nē”. (“Vai tev patīk tavs darbs?”)
  • “Kāpēc-jautājumi”. “Kāpēc”-jautājumos cilvēkiem ir grūti saprast, vai tas uztverams Satura vai Attiecību līmenī. (Nejautāt: “Kāpēc tu kavējies?” bet jautāt: “Kas tev atgadījās, ka netiki laikā uz mūsu sapulci?”);
  • Pārtraukt runātāju; iebilst un uzsākt diskusiju.
  • Diskusiju noslāpējošas frāzes (“zinātne ir pierādījusi”, “to mēs jau mēģinājām”, “tā mēs šeit nedarām”...)

Jautāšanas tehnikas

Izzinoši jautājumi:

Atvērti: Iegūt informāciju un viedokļus, piemēram, Pastāsti man par šo...

Zondējoši: Izzināt un paplašināt, piemēram, lai precizētu problēmas.

Apkopojoši: Pārbaudīt / precizēt teikto.

Atskatoši: Iegūt viedokļus, piemēram, Kā tu būtu rīkojies...

Faktiski: Iegūt faktus, piemēram, Cik gadus mācījies ārzemēs?

Salīdzinoši: Izpētīt līdzības un atšķirības.

Hipotētiski: Paplašināt redzes loku, piemēram, Kas notiktu, ja...?

Sistēmiski jautājumi:

Apļu: Kā tev šķiet, ko teiktu valdes priekšsēdētājs, ja viņš šeit būtu?

Skalu: Par cik procentiem esi apmierināts ar kolēģu veikumu uzdevumā?

Rezultātu: Kam šeit jāmainās, lai mūsu nodaļā katrs uzdrīkstētos brīvi izteikties?


Raksti šajā sadaļā