Daudzām problēmām un jautājumiem vari pats atrast atbildes literatūrā vai internetā.

Lai meklēšanas process būtu mērķtiecīgs, ir svarīgi pirms tam pārdomāt, kas tieši interesē, piemēram, vai meklē:

 • faktus;
 • instrukcijas;
 • citu cilvēku pieredzi;
 • idejas;
 • labas prakses piemērus;
 • plašāku izpratni par tēmu;
 • nozares jaunumus.

Te atradīsi ieteikumus un metodes, lai informācijas apguvi padarītu efektīvāku.

Lasīt aktīvi

Aktīvā lasīšana padara informācijas uztveres un apstrādes procesu daudzkārt efektīvāku, jo tā sasaista vielu ar esošajām zināšanām un palīdz mērķtiecīgi atrast sev noderīgo informāciju. Viena no populārākajām aktīvās lasīšanas stratēģijām ir SQ3R.

Attēls: SQ3R stratēģija
Uzklikšīni uz attēla, lai atvērtu metodes aprakstu.

Rakstīt piezīmes

Attēls: Piezīmes

Šis ekrānattēls spilgti parāda, cik atšķirīgas ir pieejas piezīmju rakstīšanai. Vienam patīk rūpīgi sagatavoti saraksti, cits rada ilustrācijas un zīmējumus, vēl cits veido domu kartes.

Kornelas (Cornell) piezīmju rakstīšanas tehnika

Daudzas augstskolas, tajā skaitā Kornelas universitāte, rekomendē šo metodi lekciju pierakstu veikšanai.

Attēls: Cornell piezīmes
Uzklikšīni uz attēla, lai atvērtu metodes aprakstu.

Domu karte

Ar šo metodi var gan apkopot informāciju, gan uzskatāmā veidā izvietot savas idejas/domas uz papīra.

Attēls: Domu karte

 1. Baltas papīra loksnes centrā ieraksti tēmu un apvelc ap to apli. Ar atzariem tēmu savieno ar apakštēmām. Šiem atzariem piezīmē zariņus, pie kuriem pieraksti atslēgas vārdus, kuri saistās ar apakštēmu. Arī šīs saites var tālāk sazarot.

 2. Atslēgas vārdus vari papildināt ar simboliem un nelieliem zīmējumiem, izmantot dažādas krāsas, variēt burtu lielumu, domas sasaistīt ar bultām u.c.

 3. Domu kartes palīdz strukturēt domu gājienus: sāc ar vispārīgo (tēma), pārej uz konkrētāko (apakštēmas) un tikai tad iedziļinies detaļās (zariņi). Domu kartē vari pārvietoties no vienas tēmas uz otru, šādi nepazaudējot nevienu domu/ideju.

 4. Rakstot piezīmes, domu kartes priekšrocība ir tāda, ka jebkurā brīdī vari papildināt jebkuru tēmas atzaru. Tas lieti noderēs lekcijās, intervijās un sanāksmēs, kurās runātāji lēkā starp tēmām.

Lasot grāmatu vai strādājot ar cita veida informāciju, domu karte ir piemērots līdzeklis materiāla pārskatīšanai (skat. aktīvā lasīšana), jo ir jāizfiltrē galvenās domas un jāiekļauj tās "lielajā bildē"; savukārt informācijas grupēšana pa atzariem palīdz to iegaumēt.

Sākumā šīs metodes pielietošana var likties neērta un sarežģīta. Ar treniņu un laiku radīsies individuāls “domu kartes” veidošanas stils, kurš ļaus pilnībā izmantot tās daudzās priekšrocības.

Metodes aprakstā Domu karte vari atrast informāciju par dažādām brīvām un maksas aplikācijām datoram un mobilām ierīcēm.


Raksti šajā sadaļā