Metodes.lv
  • Latviešu valoda
  • English
Krāsaini krēsli

Pieaugušo izglītības pasniedzēja šķautnes

Pieaugušo izglītības pasniedzēja loma ir daudzšķautņaina. Šo faktu ilustrē atšķirīgie termini, kurus lieto šai lomai dažādos izglītības kontekstos, tai skaitā, pasniedzējs, docētājs, izglītotājs, treneris, koučs, mentors, moderators un konsultants.

Klases telpa

Mācīšanās vides radīšana

Mērķis ir radīt vidi, kas veicina mācīšanos un rada labvēlīgu grupas dinamiku. Arī ja fiziskā vide bieži vien nav tiešā pasniedzēju ietekmē, piemēram, istabas temperatūra vai traucējošas kolonnas telpas vidū, viņš būs tas, kuram būs jātiek galā ar šo situāciju.

Atvērtas durvis

Procesu iekustināšana – mācību sākums

Darbojoties ar jaunu grupu, sākuma posms lielā mērā noteiks kāda būs gaisotni atlikušajās mācībās. Šajā posmā pasniedzēja galvenais uzdevums ir atraisīt dalībniekus un veicināt komunikāciju viņu starpā.

Grupas darbs

Grupas potenciāla attīstīšana un likšana lietā

Lai sekmīgi attīstītu grupas potenciālu, tai jāļauj pakāpeniski uzņemties lielāku atbildību. Jārēķinās ar to, ka dalībniekiem, pirms grupa nobriedusi lielāku uzdevumu risināšanai patstāvīgi, nepieciešams laiks, lai atrastu savu vietu grupā un sarastu.

Auditorija

Informācijas pasniegšana

Informācijas prezentēšana un skaidrošana ir nozīmīga daļa pasniedzēja darbam. Bet no dalībnieku viedokļa, klausīties informāciju, ir visneefektīvākais mācīšanās veids, jo viņi ieņem pasīvu lomu un pasniedzējam trūkst atgriezeniskās saites par dalībnieku esošām zināšanām, viņu uztveres tempu, vai kā viņi uztver pasniegto vielu.

Darba rīki

Metodes pieaugušo izglītībā

Metodēm ir liela nozīme, lai padarītu mācību procesu interesantu, atvieglotu dalībniekiem saprast un iegaumēt informāciju un nodrošinātu viņu aktīvo iesaistīšanos. Tomēr ir svarīgi apzināties, ka metodes ir tikai līdzeklis mērķu sekmēšanai – tātad, pasniedzējam vispirms skaidri jāzina, ko grib panākt.