PĀRDOMĀT - Termini

Šajā vārdnīcā ir 1 ieraksts/i.
Termins Definīcija
Rīcībspēja

Personas spēja patstāvīgi veikt tiesiski nozīmīgas darbības un uzņemties atbildību par to sekām (no Metodiskais materiāls sociālajam darbam ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (LM, 2019)).