PĀRDOMĀT - Termini

Šajā vārdnīcā ir 1 ieraksts/i.
Termins Definīcija
Jaunieši ar garīgās attīstības problēmām

Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā 18-30 gadi, ar garīgās veselības problēmām, kuri nav iesaistīti izglītībā, apmācībā vai nodarbinātībā.

Sinonīmi - GRT,Mērķa grupa