Saīsinājumi / Abbreviations

Šajā vārdnīcā ir 1 ieraksts/i.
Termins Definīcija
px

Pikseļi (px) ir digitālā attēla vismazākais elements.

Sinonīmi - PX