PĀRDOMĀT - Termini

Šajā vārdnīcā ir 1 ieraksts/i.
Termins Definīcija
Apmācību programmas koordinators

Atbild par visu apmācību programmu kopumā mentoru un jauniešu rekrutēšanu, apmācību teorētiskās un praktiskās daļas organizēšanu, apmācību vadītāju piesaisti, intervences organizēšanu, plānošanu.