PĀRDOMĀT - Termini

Šajā vārdnīcā ir 1 ieraksts/i.
Termins Definīcija
Gadījumu vadītājs

Programmā algota persona, kas piedalās programmas izstrādē, jauniešu apzināšanā, izvērtēšanā, mentoru rekrutēšanā, izvērtēšanā, mentoru un jauniešu attiecību veidošanas sākumā, palīdz sagatavot individuālus atbalsta plānus, sniedz padomus, atbalsta, konsultē mentoringa procesā, risina, konfliktus, izvērtē sasniegtos rezultātus.