Ko mācīties?

Radīt savu mācīšanās vidi

Stiprināt savu motivāciju

Pētīt un izzināt

Iegaumēt informāciju

Atrast informāciju internetā

Mācīties no citiem cilvēkiem