PĀRDOMĀT - Termini

Šajā vārdnīcā ir 1 ieraksts/i.
Termins Definīcija
SMART principi

Formulējot individuālo atbalsta plānu, gadījuma vadītājam un mentoram vēlams izmantot SMART principu.